чисельниксесія (26 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Спеціальності (освітні програми)

Бакалаврат (вступ на 1-й курс)

051 Економіка (спеціалізації-

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Програми фахових вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавра у 2016-2017 навчальному році (вступ на 3-й курс)


Програми вступних фахових випробувань для здобуття ступенів спеціаліста і магістра у 2016-2017 навчальному році


Графік проведення фахових вступних випробувань на здобування ОС “Бакалавр” у 2016 році


Графік проведення вступних випробувань з іноземної мови та фахових вступних випробувань на здобування ОС “Магістр” та ОКР “Спеціаліст” у 2016 році


ВАРТІСТЬ ПЛАТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ Львівського національного університету імені Івана Франка І-го курсу денної та заочної форм навчання за освітнім ступенем „бакалавр” на 2016-2017 н.р.


ВАРТІСТЬ ПЛАТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ Львівського національного університету імені Івана Франка денної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем „бакалавр” для студентів, які поступають з ОКР "молодший спеціаліст" на 2015-2016 н.р.


ВАРТІСТЬ ПЛАТНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ Львівського національного університету імені Івана Франка 1-го курсу денної та заочної форм навчання за ОС „МАГІСТР” на 2016-2017 н.р.*