Стипендії та матеріальна підтримка 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Академічна стипендія поділяється на такі види:

  • ординарна (звичайна) академічна стипендія, розмір якої становить 1 300 грн.;
  • стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні при умові, що за результатами
    семестрового контролю за кожен із показників оцінювання такі студенти отримали не менше 90 балів, розмір якої становіть 1 800 грн.

У разі якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачують одну стипендію найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.


Академічна стипендія призначається не мізніше, ніж кінець місяця, в якому відбувається семестровий контроль.

У І семестрі навчального року академічна стипендія виплачується з 1 вересня по 31 січня (окрім студентів 2 курсу ОС “Магістр” – по 31 грудня). У ІІ семестрі академічна стипендія виплачується з 1 лютого по 31 серпня (окрім студентів 4 курсу ОС “Бакалавр” з нормативним терміном навчання та студентів 2 курсу ОС “Бакалавр”  зі скороченним терміном навчання- по 3о червня).


Вчена рада Університету встановила наступний ліміти:

  • стипендіатів – 45% числа студентів, які навчаються за державними місцями;
  • стипендіатів-відмінників – 1% числа студентів, які навчаються за державними місцями.

БАКАЛАВРАТ (з нормативним терміном навчання)

БАКАЛАВРАТ (зі скороченим терміном навчання) 

МАГІСТРАТУРА