Навчальний план

Спеціальність – 051 Економіка;
спеціалізація “Бізнес-економіка”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична економіка 16 16 1:1 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Основи бізнес економіки 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка України 16 0:1 Залік
Макроекономіка 48 48 3:3 Іспит
Соціологія 48 32 3:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
ІЕЕД (ЕТ)
ІЕЕД (ЕТ)
32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 47 32 2,9:2 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Основи електронного бізнесу 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 16 2:1 Іспит
Економіка підприємства 32 16 2:1 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Фінанси (ФІН)
Фінанси (ФІН)
32 32 2:2 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
Аналіз бізнес-середовища 32 32 2:2 Іспит
Багатокритеріальні моделі в управлінні 0:0 Залік
Візуалізація даних 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Економіка зарубіжних країн
Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі
32 32 2:2 Залік