Навчальний план

Спеціальність – 051 Економіка;
спеціалізація “Міжнародна економіка”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
БЖД 16 16 1:1 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англійська) 96 0:6 Немає
Інформатика 16 32 16 1:2 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Макроекономіка 48 48 3:3 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Економіка зарубіжних країн 32 16 2:1 Залік
Економіка України 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова (англійська) 96 0:6 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 16 2:1 Іспит
Іноземна мова (англійська) 64 0:4 Залік
Мікроекономіка 48 48 3:3 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Філософія 32 2:0 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 64 0:4 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історія Львівського університету 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Латинська мова 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Основи електронного бізнесу 16 16 1:1 Залік
Регіональна економіка 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гроші і банківництво 32 32 2:2 Іспит
Економіка підприємства 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова (англійська) 64 0:4 Іспит
Історія економіки та економічної думки 32 16 2:1 Іспит
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 64 0:4 Залік
Дисципліна на вибір 2:Риторика 16 16 1:1 Залік
Соціологія 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік 32 16 16 2:1 Іспит
Економетрія 32 2:0 Іспит
Курсова робота 90 0:5,6 Диф. залік
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Професійна іноземна мова (англійська) 80 0:5 Залік
Фінанси (ФІН) 32 32 2:2 Іспит
Фінанси (ФІН) 32 32 2:2 Іспит
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 80 0:5 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 80 0:5 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Менеджмент 32 0:2 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Облік і аудит у зарубіжних країнах 32 0:2 Іспит
Професійна іноземна мова (англійська) 96 0:6 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 96 0:6 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 96 0:6 Іспит
Візуалізація даних 16 16 1:1 Залік
Правознавство 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Маркетинг 32 32 2:2 Іспит
Міжнародне економічне право 32 32 2:2 Іспит
Міжнародні фінанси 32 32 2:2 Іспит
Облік у зарубіжних країнах 32 32 2:2 Іспит
Професійна іноземна мова (англійська) 64 0:4 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 64 0:4 Залік
Друга іноземна мова (німецька) 64 0:4 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Міжнародна економічна діяльність України 26 13 1,6:0,8 Іспит
Міжнародний маркетинг 26 26 1,6:1,6 Іспит
Міжнародні фінанси 26 116 1,6:7,3 Іспит
Міжнародні фінанси 26 116 1,6:7,3 Курсова робота
Основи охорони праці 13 13 0,8:0,8 Залік
Професійна іноземна мова (англійська) 52 0:3,3 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова (іспанська) 78 0:4,9 Іспит
Друга іноземна мова (німецька) 78 0:4,9 Іспит
Міжнародний економічний аналіз 26 13 1,6:0,8 Залік