Навчальний план (спеціальність – 122 Комп’ютерні науки; спеціалізація “Консолідована інформація”)

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Управління проектами інформатизації 32 16 2:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 1:Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів 16 16 1:1 Залік
Технології проектування та адміністрування баз даних 16 16 1:1 Залік