Навчальний план (спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічне управління у бізнес-структурах 16 32 1:2 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інтелектуальний бізнес та електронна комерція 16 32 1:2 Іспит
Курсова робота з нормативних дисциплін 0:0 Курсова робота
Стратегічне управління бізнесом 16 32 1:2 Іспит
Управління персоналом 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Бізнес-діагностика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Підприємництво у сфері послуг 16 16 1:1 Залік
Соціальна відповідальність бізнесу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг 16 32 1:2 Іспит
Управління бізнес-процесами 16 16 16 1:1 Іспит
Управління проектами 16 16 16 1:1 Іспит
Цінова політика та конкурентоспроможність фірми 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Зовнішньоекономічна діяльність 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання 16 16 1:1 Залік
Реструктуризація бізнес-структур 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дослідження ринку підприємством 32 16 2:1 Іспит
Конкурентоспроможність підприємства 32 32 2:2 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Управління потенціалом підприємства 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Підприємницькі ризики 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі 16 16 1:1 Залік
Фінансовий менеджмент 16 16 1:1 Залік

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Науково-дослідна та переддипломна практика 0:0 Диф. залік