Аналіз господарської діяльності (ЕКМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Кундицький О. О.ЕКМ-41с, ЕКМ-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41сдоцент Кривешко О. В.
ЕКМ-42сдоцент Кривешко О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» є допомогти студентам здобути ґрунтовні знання з методики вивчення результатів діяльності підприємств для оцінювання рівня їх діяльності, доцільності використання ресурсів, досягнутого рівня ефективності виробництва й пошуку резервів її підвищення, а також навчити використовувати ці знання в управлінні господарською діяльністю.

Результати навчання:

знати :

 • ключові показники виробничо-фінансової діяльності підприємства та їх взаємозв’язки і взаємозалежності (анатомію економіки підприємства);
 • основні методи і прийоми аналізу для вивчення кожної ситуації або проблеми з економіки;
 • послідовність проведення аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства;
 • особливості процесу проведення аналізу фінансових результатів діяльності.

вміти :

 • діагностувати проблеми діяльності;
 • використовувати відповідні методи аналізу для кожної проблемної ситуації;
 • завершувати аналіз проблемних ситуацій розробкою проектів управлінських рішень.

Рекомендована література

 1. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Короткий теор.–метод. курс: навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 128 с.
 2. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
 3. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів (напрям підготовки «Менеджмент») / Упоряд.: Кундицький О.О., Чопко Н.С. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 64 с.
 4. Основи фінансового аналізу: Навч. посіб. / За ред. Я. І. Єлейко та ін. – Л.: Банк. Ін–т НБУ, 2000. – 141 с.