Аналітична економіка

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Моряк Т. П.ЕКе-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКе-11с

Рекомендована література

  1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. Кн. 1 Макроекономіка – К.: Знання, 2006, 2009, 2014. – 723с.

  2. Економічна теорія: навч.посібник/ за ред.д-ра екон.наук, проф.Є.Й.Майовця.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка.- 2011.- 400с.

  3. Вступ до економічної теорії. Підручник. Видання третє, доповнене. За ред. З Ватаманюка.– Львів: „Новий світ – 2000”, 2006.– 504с.

  4. Економічна теорія: макро і мікроекономіка /За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Київ: Альтернативи, 2005. – 606 с.

  5. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник / За ред. З.Г.Ватаманюка та О.З.Ватаманюка.– Львів: „Інтелект –Захід”, 2008.– 540с.

  6. Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник / За ред. О.З.Ватаманюка.– Львів: „Інтелект-Захід”, 2010.– 374 с.

  7. Економічна теорія: політекономія. Підручник / За ред В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008.