Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Завада О. П.ЕКІМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКІМ-61сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з інтернет-технологій опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів.

Предмет: методи аналізу та оптимізації сайтів та інтернет-спільнот.

Основні завдання вивчення дисципліни:

1. Набуття науково-обгрунтованих поглядів на сучасні технології формування глобального інформаційного середовища

2. Освоєння методів підвищення ефективності консолідованих інформаційних ресурсів.

3. Набуття практичних навичок із розроблення web–сторінок згідно стандартів XML.

Рекомендована література

  1. Пелещишин А. М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 247 с.
  2. Завада О. П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу ”Web-програмування ”для студентів економічного факультету. / О. П. Завада. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2006. – 32 с.
  3. Завада О. П. Застосування інформаційно-аналітичних технологій в маркетингу в умовах інформаційного суспільства / О. П. Завада // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 52, 2015. – С. 41-45.
  4. Nielsen J. Designing Web Usability [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://useit.com/jacob