Науково-дослідна та переддипломна практика (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1212Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
12ЕКпМ-21с