Жовтанецький Мстислав Іванович

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38(032)2394026

Електронна пошта: mstyslav.zhovtanets@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Моделювання фізичних систем, тенденції розвитку технічних укладів економіки України, проблеми становлення інформаційної економіки в Україні

Курси

Публікації

Модельный псевдопотенциал переходных металлов. Полная энергия связи 3d-металлов (Физика металлов и металловедение. 1981. Т. 51. Вып. 6; с соавт.); Метод модельного псевдопотенциала в теории переходных металлов (Металлофизика. 1983. Т. 5. № 1; с соавт.); Метод модельного псевдопотенциала в теории переходных металлов. ІІ. Равновесные атомные свойства (Металлофизика. 1983. Т. 5. № 3, 7; с соавт.); Оцінка тенденцій розвитку технічних укладів економіки України на підставі інтегральних показників (Актуальні проблеми економіки. 2011. № 10; зі співавт.); Статистичне моделювання впливу технологічної структури економіки на розвиток України (Бізнес-інформація. 2012. № 7; зі співавт.); Інформаційний чинник у дослідженні функціонального розподілу національного доходу (Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. 2014. Вип. 51; зі співавт.)

Біографія

Народився 9.V.1945 у с. Добрівляни тепер Жидачівського р-ну Львів. обл.; фізик, економіст, кандидат фізико-математичних наук (Метод модельних псевдопотенціалів у теорії простих і перехідних металів, 1982), доцент (1986). Закінчив електрофізичний факультет Львівської політехніки (1968). У 1968–1970 інженер заводу низьковольтних ламп; 1970–75 старший інженер обчислювального центру, 1975–1982 старший викладач, 1982–95 доцент кафедри механізованої обробки економічної інформації, з 1995 доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, 1984–2003 заступник, 2003–04 в. о. декана економічного факультету, з 1999 директор філії економічного факультету Львівського університету у м. Самбір.

Розклад