Історія економічного факультету

Герб економічного факультету, 5 kB

Цей факультет був створений 1966р.. Він є одним із найбільших структурних підрозділів Львівського національного університету імені Івана Франка, розташований в окремій будівлі на проспекті Свободи, 18. Станом на 01.01.2007р. на факультеті навчалося 3000 студентів, з них 2500 на денній формі.

Історія формування факультету бере свій початок від к. ХVІІІ - ХІХ ст., коли Львівський університет стає навчальним закладом для потреб держави і суспільства. Економічні предмети викладались на юридичному факультеті:кафедра натурального права і політичної економії, кафедра торговельного і вексельного кодексу (1812), кафедра цивільного процесу, торговельного і вексельного права (1850). У ХІХ - першій половині ХХ ст., функціонували інститути політичної економії, торговельного та вексельного права, оподаткування, статистики. Предметам економіко-правового напрямку і пробламам економіки присвячували свої праці М.Алерханд, Л.Бєлінський, Й.Коппель, Т.Кульчицький, Ю.Макарович, О.Огоновський та ін. Доктор права Львівського університету Т.Кормош видав перший підручник українською мовою з бухгалтерського обліку (1895).

Особливий вклад у розвиток економічної науки й формування основ майбутнього економічного факультету належить професору М.Грушевському, який уперше опублікував системні дослідження з економічної історії України (1905-1907).

Черговим кроком до створення факультету стало відкриття загально університетської кафедри політичної економії (1940), яка забезпечувала викладання однойменного предмету на усіх факультетах як обов'язкового.

Потреби народного господарства 50-60 років ХХ ст. у спеціалістах економічного профілю призвели до необхідності відкриття навчального закладу з підготовки більш універсальних економістів у західних областях України. У зв'язку з цим при раді народного господарства у Львові було відкрито філію Київського інституту народного господарства, де готували економістів майже усіх спеціальностей, що й у головному вузі. На основі даної філії було створено економічний факультет, як структурну одиницю Львівського університету згідно наказу, який підписано ще у 1964р.. Увесь склад філії було переведено до складу Львівського університету (1966). Головними напрямами підготовки спеціалістів було визначено для роботи в органах планового профілю, облікової та фінансово-кредитної діяльності, розвитку економіко-математичного профілю.

У 1966р. Економічний факультет Львівського університету розпочав підготовку спеціалістів за такими спеціалізаціями: планування промисловості, планування народного господарства, бухгалтерського обліку, економічної кібернетики, механізованої обробки економічної інформації. Підготовку спеціалістів здійснювали тоді три кафедри: планування промисловості (професор Б.Яремчишин), фінансів, бухгалтерського обліку і статистики (професор М.Олексієнко) та математичних методів в економіці (доцент В.Обуханич). Згодом були відкриті нові кафедри та спеціальності: економічної кібернетики (доцент Р.Домбровський, 1969), механізованої обробки економічної інформації (доцент В.Обуханич), планування народного господарства (професор Ф.Землянський), економічної теорії (професор З.Ватаманюк, 1991), соціології (професор А.Хоронжий, 1991), економіки України (професор С.Злупко, 1993), бухгалтерського обліку та аудиту (професор Є.Мних), фінансів, статистики та кредиту (професор М.Крупка), статистики (доцент С.Матковський, 1998), менеджменту (професор В.Яцура,1998), аналітичної та міжнародної економіки (професор С.Панчишин, 2006).

Деканами факультету були М.Олексієнко (1966), І.Лущик (1966-1970), В.Медведєв (1970-1974), П.Гуменюк (1974), І.Михасюк (1975-1984), З.Ватаманюк (1984-2002), у квітні-листопаді 2002 обов'язки декана виконував доцент А.Стаcишин, у грудні 2002 - червні 2003 - доцент М.Жовтанецький, з червня 2003 і до сьогодні деканом факультету є професор С. Панчишин.

Доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Володимир Євгенович Швець