Який ВУЗ найкращий?

ЛНУ

Наприкінці минулого місяця опубліковано рейтинг 200 найкращих вузів України. Цим займалась кафедра ЮНЕСКО на основі меморандуму з центром ЮНЕСКО-СЕПЕС. Для участі в проекті були запрошені всі вищі навчальні заклади України ІІІ, ІV рівня акредитації. В розісланій анкеті враховувались показники науково-педагогічного потенціалу (0-50 % рейтингу вузу), дані про його міжнародне визнання(0-20%) і якість підготовки студентів(0-30%). Бралась до уваги інформація з Міністерства освіти і науки України.

Методики обчислення рейтингу вузів була представлена в травні 2006 року в Берліні на Третій зустрічі міжнародної експертної групи, в якій брали участь 47 експертів, в тому числі і з України. За такою ж методикою визначають рейтинг в європейських країнах, що дає змогу порівнювати рейтинг ВУЗів різних країн.

Щодо першості рейтингу, то її очолює Київський національний університет ім. Тараса Шевченка з 67,1 балами оцінка інтегрального показника діяльності ВУЗу, за ним слідує НТУУ "Київський політехнічний інститут" (59,02), заключає чільну трійку рейтингу НУ "Києво-Могилянська академія" (32,86). В першу десятку рейтингу входять такі ВУЗи -

 • 4) Харківський НУ ім. В.Н. Каразина (31,44),
 • 5) Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого (30,11),
 • 6) Дніпропетровський НУ (26,31)
 • 7) Донецький НУ (24,55 )
 • 8) Національний аграрний університет (23,72)
 • 9) Одеський НУ ім. І.І. Мечнікова (23,47)
 • 10) Київський університет права НАН України (22.19).
 • Щодо нашого рідного ЛНУ ім.. І.Франка, то він знаходиться на 22 місці рейтингу з 14.1 балами інтегрального показника діяльності. Відзначу, що за нами слідує на 23 місці рейтингу Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана. Варто згадати й інші львівські вузи економічного спрямування - Львівський банківський інститут Національного банку України займає 85 місце (5.28 балів), Львівська комерційна академія 148 місце (3,61), Львівська державна фінансова академія 164 місце (3,27).

  КНЕУ

  Ложка дьогтю полягає в тому, що рейтинг складений в першу чергу на науковій діяльності, хоча першочергове завдання вузу є навчальна діяльність, тим паче, що хороший вчений і хороший викладач - це далеко не одне і теж.

  З іншого боку, це загальноєвропейська методика, що дасть змогу порівняти рівень національних вузів з закордонними. Водночас, де рейтинг - там конкуренція. Рейтинг викликає певну реакцію, що також корисно…

  Тарас Гуцуляк