Княгиня бізнесу реклама

Кожен з нас має своє бачення реклами і її призначення. Однак мало хто знає, як і за допомогою яких засобів реклама впливає на нашу свідомість, на наш вибір. Тому я хочу розкрити деякі секрети цієї кухні. Сучасна реклама має чітку наукову базу. Вона озброєна науковими засобами, виробленими психологією та соціологією. Основою системи поділу реклами є такі ознаки: вид реклами; мета отримання прибутку; способи передання інформації; характер емоційного впливу та спосіб його передавання; характер взаємодії; предмет рекламування; цілі рекламування. Види реклами: бізнесова, соціальна, політична, релігійна. Бізнесова реклама має на меті довести комерційну інформацію рекламодавця до споживача, сприяючи продажу товару, послуги або ідеї. Соціальна рекламна інформація — це некомерційна інформація державних органів з питань здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту тощо. Метою політичної реклами є створення популярності окремим політичним лідерам чи партіям. Релігійна реклама має на меті поширення інформації про релігійне життя, події та свята церковних громад. Метою рекламування є збільшенняобсягу продажу та отримання додаткового прибутку чи стабілізація свого становища на ринку. Однак реклама може бути й некомерційною, коли рекламодавцями є некомерційні організації, метою яких є так звана «суспільна корисність» Реклама поділяється за такими напрямами: реклама в засобах масової інформації; пряма реклама; реклама на місці продажу; особистісна реклама; персональний продаж. Реклама в засобах масової інформації— це класична реклама, що вміщується в засобах масової інформації з метою повідомлення певній групі людей якихось фактів про товари, послуги чи ідеї. Прямою рекламою називають усі зв’язані з пошуками нових клієнтів та торгових угод операції. Реклама на місці продажу — це комплекс заходів для доведення комерційної інформації до покупця безпосередньо на місці продажу товару, яка спонукала б його до негайної дії, тобто купівлі. До особистісної реклами спеціалісти відносять безпосередню рекламу якимись особами, авторитетними у своєму колі. Персональний продаж об’єднує переваги особистісної реклами та реклами на місці продажу товару, тому що передбачає продаж товару «з рук до рук» методом бесід та переконання, а також показом самого товару та принципу його дії. За характером емоційного впливу розрізняють раціональну та емоційну реклами. Раціональна реклама інформує, звертається до розуму потенційного покупця, наводить аргументи, щоб переконати його. Емоційна реклама звертається до почуттів, емоцій, підсвідомості. За способом передачі реклама поділяється на «жорстку» та «м’яку». “Жорстка» реклама” дуже близька до засобів стимулювання збуту та дуже часто їх супроводжує. Тому вона, як правило, кричуща, прямолінійна, розрахована на миттєвий зовнішній ефект. “М’яка» реклама” має на меті не тільки проінформувати про товар та його марку, а й створити навколо цього товару доброзичливу атмосферу. За характером взаємодії реклама буває позиційна, масової дії і стимулююча. Позиційна реклама презентує товар як безальтернативну відповідь на запит потенційного споживача. Реклама масової дії має на меті позбутися конкурентів. Така реклама не дбає про психологічні тонкощі, бо її головний засіб — нав’язлива повсюдність. Стимулююча реклама використовується, коли рекламодавець має справу з дуже сильною конкуренцією. Реклама в такому разі має інформувати про заходи для стимулювання збуту, маючи на меті зацікавити потенційних покупців, породити в них бажання дослідити товар. За цілями рекламу поділяють на інформативну, умовляючу та нагадуючу. Інформативна реклама — це розповідь про новинку або нове використання відомого товару, опис послуг, спростування неправильних уявлень про товар чи імідж фірми. Умовляюча реклама має на меті стимулювати покупця перейти на купівлю товару, причому негайно. Нагадуюча реклама підтримує в пам’яті споживачів інформацію про те, що такий товар існує і де його можна придбати. Відношення до реклами краще, якщо вона: • більш правдоподібна; • викликає позитивні, приємні почуття; • використовує гумор; • використовує відповідну чи просто приємну музику; • цікава та в міру складна та ін. Також варто розповісти про новітні методи реклами. Наріжна базова теза нейролінгвістичного програмування (НЛП) полягає в наступному: все, що людина бачить і чує, сприймається нею на двох рівнях — свідомому і підсвідомому. Використовуючи певні ретельно підібрані слова, можна програмувати людину на певну поведінку. Вчені дійшли висновку, що вплив здійснюють не лише слова, а й звуки, запахи, образи. Труднощі полягають в тому, що одне і те саме слово може викликати у різних людей різну реакцію. Головна перевага НЛП в тому, що людині не нав’язують тієї чи іншої думки, лише створюють інформаційний контекст, за якого людина сама приходить до цієї думки. Вдало задіяна НЛП – програма дає стійкий тривалий ефект, тому що людина вважає навіяні думки власними. Еріксоніанський гіпноз відрізняється від НЛП і за методологією, і за ефектом. Методика еріксоніанського гіпнозу полягає у тому, що за допомогою спеціальних прийомів на певний час можна приспати свідомість людини, а підсвідомість зробити відкритою для інструкцій. Однією з найефективніших методик наведення гіпнозу на велику аудиторію є використання ритмічної музики та мигаючого світла. Накладений на ритм текст транслюється безпосередньо у підсвідомість. Варто зауважити, що інформація не викликає сумнівів і запам’ятовується надовго. І на кінець цікава інформація для роздумів. У 2007р. на участь у EFFІЕ Awards Ukraine надійшло 47 заявок, з яких журі відзначило 10 найефективніших кампаній. Гран–прі — кампанія: Non-stop. Ефект вражає Кампанія: Запуск суббренда «Леді life:)», або Чого хочуть жінки Кампанія: Тарифний план «Прості речі» Кампанія: SUPRA. Справді японський контроль якості. Кампанія з підтримки бренда МакДональдз: «Компанія, якій можу довіряти» Кампанія з комунікації цілодобової роботи МкДрайв від МакДональдз Акція: JEANS «10 друзів завжди поруч» Кампанія: UMC Innovations Кампанія з підтримки іміджу бренда МкДрайв від МакДональдз Кампанія: Luchano Carvari.Fashion Романна Крачковська