чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафeдра банківського і страхового бізнесу

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 301-302
Телефон: 2394589
Електронна пошта: bsb.franko@ukr.net

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

Кафедра банківського і страхового бізнесу створена на підставі рішення Вченої ради університету у червні 2000 року. 29 грудня 2000 року в актовій залі економічного факультету урочисто була проведена презентація кафедри. Завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович.

Набір студентів за спеціальністю "Банківська справа" проводиться з 2000 року. За кількістю прийому студентів спеціальність демонструє позитивну динаміку. У 2000 році прийнято на перший курс 34 студенти, а у 2005 році - 70. Кожного року студенти спеціальності "Банківська справа" беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і привозять рейтингові місця.

У 2000 році кафедра банківського і страхового бізнесу розпочала свою роботу на базі трьох ставок. Але кожного року приріст ставок становив одиницю. У 2010 році кафедра має 8 ставок.

Протягом своєї діяльності кафедра проводить активну наукову та навчально-методичну роботу. На кафедрі діє науково-методичний семінар "Фінансова бесіда+". З 2002 року видається друком науковий вісник "Фінансовий бізнес".

Серед наукових праць слід зазначити 22 монографії і науково-публіцистичні видання. Найбільш цитованими монографіями кафедри є "Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку" (2002), "Економіка України в ХХІ столітті: ретроспектива та перспектива" (2002), "Управління економічною безпекою підприємництва" (2004).

Працівниками кафедри за 10 років видано 267 наукових статей і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. У доробку кафедри 6 підручників, серед яких "Історія грошей і банківництва" (2004), "Історія страхування" (2005), а також 19 посібників, зокрема, "Історія економічних вчень: тести і вправи" (2002), "Бізнес-план підприємства: погляд банкіра" (2002), "Інвестологія - наука про інвестування" (2001), "Інституційна інвестологія" (2004). Усі дисципліни, що читають викладачі кафедри, забезпечені планами семінарських занять і методичними рекомендаціями до їх вивчення.

Крім цього, силами кафедри підготовано цілу низку художньо-публіцистичних видань: "Еліта економічної науки міста Лева: 2001" (2001), "Цвіт стиглого коріння" (2004), "Грані економічної свободи..." (2005), "Майдан нашої долі" (2005) та інші.

Вагоме місце у діяльності кафедри посідає виховна робота. Кожного року у першій декаді вересня викладачі кафедри знайомляться з першокурсниками, проводячи індивідуальну бесіду та анкетування для виявлення художніх нахилів і талантів. Усі студенти спеціальності "Банківська справа" залучаються до святкування Дня Кафедри, яке проводиться щорічно 27 грудня. Традиційним також є фотографування працівників кафедри із першокурсниками біля Львівського театру опери і балету імені Соломії Крушельницької. Кожного року кафедра видає свої рекламно-інформаційні видання, до написання яких залучає студентів усіх курсів.

За ініціативою кафедри створено дві громадські організації: "Асоціація вчених "Економічна еліта Львова" та "Молода економічна еліта Львова".

Кафедра здійснює розробку регіональної програми розвитку фінансового бізнесу у Львівській області на 2005-2010 роки. До цього процесу залучені Асоціація комерційних банків Львівщини та Асоціація страхових компаній Львівщини.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з Українським вільним університетом (місто Мюнхен, Німеччина), Баварським університетом (місто Мюнхен, Німеччина), Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Львівським центром науково-технічної та економічної інформації, банками та страховими компаніями Львівщини.

У 2005 році створено філію кафедри банківського і страхового бізнесу в АТ "Кредит Банк (Україна)".