чисельник (38 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафедра інформаційних систем у менеджменті

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 100
Телефон: 2394026
Електронна пошта:

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

Кафедра Інформаційних систем в менеджменті економічного факультету бере свій початок від кафедри математичних методів в економіці, яка була відкрита одночасно із створенням у 1966 р. економічного факультету.

За період з 1966 по 2002 р.р. кафедра декілька разів переіменовувалась, що було пов’язано з динамічним розвитком наукового та прикладного напрямків діяльності кафедри, модернізацією спеціальності по підготовці фахівців з вищою освітою.

З вересня 1969 р. кафедра математичних методів в економіці була розділена на дві кафедри: механізованої обробки економічної інформації та економічної кібернетики. З цього часу ведеться відлік діяльності кафедри інформаційних систем в менеджменті як самостійного підрозділу.

У зв’язку з уніфікацією однотипних спеціальностей та створенням спеціальності 0715 – “Економічна інформатика і автоматизовані системи управління” замість спеціальності 1738 – “Організація механізованої обробки економічної інформації” 2 березня 1989 р. відповідно змінено і назву кафедри на економічної інформатики і автоматизованих систем управління.

При переході вищої школи України на триступеневу систему підготовки фахівців з вищою освітою (бакалавр-спеціаліст-магістр) на базі існуючої спеціальності “Економічна інформатика і автоматизовані системи управління” у 1995 р. була створена спеціальність 7.050207 – “Інформаційні системи в менеджменті”. Таку ж назву отримала кафедра.

Під час створення у 1969 р. кафедри механізованої обробки економічної інформації при ній була організована лабораторія клавішних та перфораційних обчислювальних машин.

На базі цієї лабораторії у 1987 р. була створена міжкафедральна лабораторія обчислювальної техніки, яка була обладнана електронними обчислювальними машинами типу СМ. На рубежі 80-90-х років лабораторія поступово оснащується персональними ЕОМ сучасних типів і в даний час до її складу входять комп’ютерні класи ( в загальному понад 50 ПК IBM PC/AT і Pentium), об’єднаних в локальну комп’ютерну мережу, які використовуються для навчальних та наукових потреб.

Підготовку фахівців зі спеціалізації на рівні бакалавра, спеціаліста і магістра (заочне та денне навчання) готують досвідчені науково-педагогічні кадри (3 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, доценти і 5 асистентів).

За час існування кафедри було захищено 7 докторських та 21 кандидатських дисертацій. Написано і видано 8 монографій, понад 1200 наукових праць, з них близько 30 підручників та понад 400 тез доповідей.

Завідувачами кафедри з початку її створення були: канд. екон.наук, доцент Обуханич В.М. (з вересня 1969 р. по червень 1974 р.), канд.фіз.-мат.наук, доцент Цегелик Г.Г. (з червня 1974 р. по вересень 1984 р.), доктор фіз.-мат. наук, професор Юринець В.Є. (з вересня 1984 р. по даний час).

Свого часу закінчили навчання по кафедрі відомі вчені та громадські діячі: Артеменко В.Б. – зав.кафедрою інформаційних систем у менеджменті Львівської комерційної академії; Васюник І.В. – заст. голови секретаріату президента України; Дацко Б. – колишній директор Львівського скло-дзеркального заводу; Дрогобицький І.М. – вчений секретар Російської академії інформатики, академік; Жмуркевич А.Є. – зав.кафедрою економічної кібернетики Львівської фінансової академії; Кордупель М. – заст. начальника фонду Держмайна у Львівській обл. та інші. Мокій А.І. – проректор Львівської комерційної академії; Одінцов Б.Ю. – професор Московської фінансової академії; Сендега О.С. - екс голова Львівської облдержадміністрації.