чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафедра інформаційних систем у менеджменті

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 100
Телефон: 2394026
Електронна пошта:

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

Кафедра Інформаційних систем в менеджменті економічного факультету бере свій початок від кафедри математичних методів в економіці, яка була відкрита одночасно із створенням у 1966 р. економічного факультету.

За період з 1966 по 2002 р.р. кафедра декілька разів переіменовувалась, що було пов’язано з динамічним розвитком наукового та прикладного напрямків діяльності кафедри, модернізацією спеціальності по підготовці фахівців з вищою освітою.

З вересня 1969 р. кафедра математичних методів в економіці була розділена на дві кафедри: механізованої обробки економічної інформації та економічної кібернетики. З цього часу ведеться відлік діяльності кафедри інформаційних систем в менеджменті як самостійного підрозділу.

У зв’язку з уніфікацією однотипних спеціальностей та створенням спеціальності 0715 – “Економічна інформатика і автоматизовані системи управління” замість спеціальності 1738 – “Організація механізованої обробки економічної інформації” 2 березня 1989 р. відповідно змінено і назву кафедри на економічної інформатики і автоматизованих систем управління.

При переході вищої школи України на триступеневу систему підготовки фахівців з вищою освітою (бакалавр-спеціаліст-магістр) на базі існуючої спеціальності “Економічна інформатика і автоматизовані системи управління” у 1995 р. була створена спеціальність 7.050207 – “Інформаційні системи в менеджменті”. Таку ж назву отримала кафедра.

Під час створення у 1969 р. кафедри механізованої обробки економічної інформації при ній була організована лабораторія клавішних та перфораційних обчислювальних машин.

На базі цієї лабораторії у 1987 р. була створена міжкафедральна лабораторія обчислювальної техніки, яка була обладнана електронними обчислювальними машинами типу СМ. На рубежі 80-90-х років лабораторія поступово оснащується персональними ЕОМ сучасних типів і в даний час до її складу входять комп’ютерні класи ( в загальному понад 50 ПК IBM PC/AT і Pentium), об’єднаних в локальну комп’ютерну мережу, які використовуються для навчальних та наукових потреб.

Підготовку фахівців зі спеціалізації на рівні бакалавра, спеціаліста і магістра (заочне та денне навчання) готують досвідчені науково-педагогічні кадри (3 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, доценти і 5 асистентів).

За час існування кафедри було захищено 7 докторських та 21 кандидатських дисертацій. Написано і видано 8 монографій, понад 1200 наукових праць, з них близько 30 підручників та понад 400 тез доповідей.

Завідувачами кафедри з початку її створення були: канд. екон.наук, доцент Обуханич В.М. (з вересня 1969 р. по червень 1974 р.), канд.фіз.-мат.наук, доцент Цегелик Г.Г. (з червня 1974 р. по вересень 1984 р.), доктор фіз.-мат. наук, професор Юринець В.Є. (з вересня 1984 р. по листопад 2012 р.), доктор економ. наук, професор Приймак В. І. (з січня 2013 р. по даний час).

Свого часу закінчили навчання по кафедрі відомі вчені та громадські діячі: Артеменко В.Б. – зав.кафедрою інформаційних систем у менеджменті Львівської комерційної академії; Васюник І.В. – заст. голови секретаріату президента України; Дацко Б. – колишній директор Львівського скло-дзеркального заводу; Дрогобицький І.М. – вчений секретар Російської академії інформатики, академік; Жмуркевич А.Є. – зав.кафедрою економічної кібернетики Львівської фінансової академії; Кордупель М. – заст. начальника фонду Держмайна у Львівській обл. та інші. Мокій А.І. – проректор Львівської комерційної академії; Одінцов Б.Ю. – професор Московської фінансової академії; Сендега О.С. - екс голова Львівської облдержадміністрації.