чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафедра економічної кібернетики

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 308
Телефон: 2394762; 2394033
Електронна пошта: kiber@franko.lviv.ua

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

У 1966 році, разом з заснуванням економічного факультету було відкрито кафедру математичних методів в економіці.

У 1969 році в результаті поділу кафедри математичних методів в економіці було створено дві кафедри: кафедру економічної кібернетики та кафедру механізованої обробки економічної інформації. Першим завідувачем кафедри економічної кібернетики був професор Домбровський Роммуальд Леонідович (1937-1997рр.), який очолював кафедру з 1969 по 1977 та з 1980 по 1983 роки.

У період з 1977р. по 1980р. та з 1987р. по 1992р. завідувачем кафедри був кандидат економічних наук, доцент Баранкевич Михайло Миколайович.

У 1983-1987 роках та з 1992 року по сьогоднішній день завідувачем кафедри є доктор економічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка Вовк Володимир Михайлович.

З 1975 року функціонує наукова школа з напрямком «Економіко-математичне моделювання в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами», яку заснував та очолює професор В.М.Вовк. В її рамках виконувалися і виконуються госпдоговірні і держбюджетні наукові теми, які входили в план найважливіших тем Міністерства освіти СРСР, а тепер і України. Результатами діяльності наукової школи є наукові прці та захисти дисертацій:

1. Барикін В.М. Математичні методи і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством і його галузями. Кандидатська дисертація. 1983. Моделювання внутрігосподарських міжгалузевих взаємозв”язків первинних ланок сільськогосподарського виробництва. Докторська дисертація. 1991. Спец.08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

2. Домбровський Р.Л. Про різні типи однопараметричних транспортних задач. Кандидатська дисертація. 1966 (Варшава). Організація управління функціонуванням і розвитком складних економіко-виробничих об”єктів. Докторська дисертація. 1992. Спец.08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

3. Вовк В.М. Деякі задачі оптимального використання потужностей у будівельному виробництві. Кандидатська дисертація. 1972. Моделювання і оптимізація управління будівельним виробництвом. Докторська дисертація. 1993. Спец.08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

4. Казімір Крупа. “Методи організаційних змін у регулюванні економічних процесів”. Докторська дисертація. 2005. Спец.08.02.03. – організація управління, планування і регулювання економікою.

5. Здрок В.В. Дослідження і розробка підсистеми планування навчального процесу в АСУ ВУЗ. Кандидатська дисертація. 1981.

6.Черняховська Л.Г. Математичне моделювання оперативного планування домобудівельного виробництва. Кандидатська дисертація. 1991. Спец.08.03.02- економіко-математичне моделювання.

7. Лучковська А.М. Моделювання інвестиційної діяльності в макроекономічних системах. Кандидатська дисертація. 1996. Спец.08.03.02-економіко-математичне моделювання/

8.  Бадзь К.М. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Кандидатська дисертація. 1998. Спец.08.03.02- економіко-математичне моделювання.

9.  Полевська О.С. Організаційно-економічні аспекти управління підготовкою кадрів на рівні регіону. Кандидатська дисертація. 1998. Спец.08.03.02-економіко-математичне моделювання.

10.Содома І.М. Економіко-математичні методи аналізу звітності платників податків. Кандидатська дисертація. 1998. Спец.08.03.02-економіко-математичне моделювання.

11. Шайда (Федорчук) О.Є.Моделювання впливу податкової політики на ділову активність суб’єктів підприємницької діяльності. Кандидатська дисертація. 2001. Спец.08.03.02- економіко-математичне моделювання.

12. Дрогомирецька З.Б. Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства. Кандидатська дисертація. 2002. Спец.08.03.02 - економіко-математичне моделювання.

13. Монтицька А.М. Оптимізація функціонування енергогенеруючих підприємств в умовах ринку. Кандидатська дисертація. 2003. Спец.08.03.02.- економіко-математичне моделювання (Захист 25.11.2003р.).

14. Дацко М.В. „Математичне моделювання задач маркетингу у підприємництві”. Кандидатська дисертація. 2004. Спец.08.03.02–економіко-математичне моделювання.

15. Левицька Г.І. „Моделювання фінансового менеджменту підприємницької діяльності”. Кандидатська дисертація. 2005. Спец. 08.03.02. – економіко-математичне моделювання.

16.Паславська І.М. „Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику”. Кандидатська дисертація. 2005. Спец.08.03.02 – економіко-математичне моделювання.

17.Бідник Н. «Математичні методи оптимізації конкурентоспроможності підприємства». Кандидатська дисертація. 2007. Спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

18.Семерак О.Ф. «Моделювання впливу податків на підприємництво». Кандидатська дисертація. 2007. Спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

19.Зомчак Л.М. «Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища». Кандидатська дисертація. 2008. Спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

20. Негрей М.В. «Математичні методи в стратегічному управлінні підприємством». Кандидатська дисертація. 2008. Спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

21. Каркавчук В.В. «Математичне моделювання управління фінансовою безпекою підприємств в Україні». Кандидатська дисертація. 2010. Спец. 08.00.11. – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

22. Антонів В.Б. «Математичні методи вибору іноваційних стратегій розвитку динамічних економіко-виробничих систем». Кандидатська дисертація. 2010. Спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

23. Романич І.Б. «Моделювання транспортної діяльності в системі логістики нафтогазових компаній України». Кандидатська дисертація. 2010. Спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

24.Шиш І.М. «Економіко-математичне моделювання структури виробництва на підприємствах малого бізнесу». Кандидатська дисертація. 2010. Спец. 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

25. Лагоцький Т.Я. Математичні методи в управлінні запасами складських та гуртових підприємств. Кандидатська дисертація. 2006. Спец.08.03.02–економіко-математичне моделювання.

26. Вдовин М.Л. Математичне моделювання в управлінні експортно-імпортними операціями країн Центральної та Східної Європи. Кандидатська дисертація. 2006. Спец.08.03.02–економіко-математичне моделювання.

27. Татарнікова Н.І. „Математичні методи в управлінні адаптацією виробничого потенціалу підприємства” Кандидатська дисертація. 2006. Спец.08.03.02–економіко-математичне моделювання.

Головними напрямками наукових досліджень є: математичне моделювання в управлінні складними економіко-виробничими та фінансовими системами, створення математичного і програмного забезпечення управління будівельним виробництвом, в тому числі управління будівництвом ліній електропередач.

Результати наукових досліджень останніх років дістали своє відображення в наукових працях: 20 монографіях, 319-и статтях, 342–х доповідях на наукових конференціях.

На кафедрі працюють: професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри Вовк В.М., доценти: Артим-Дрогомирецька З.Б., Баранкевич М.М., Здрок В.В., Дацко М.В., Паславська І.М., Камінська Н.І., Негрей М.В., Зомчак Л.М., Лагоцький Т.Я., асистенти: Антонів В.Б., Карбовник М.М., Ланьош О.М., Панчишин А.І.

За період з 1971 року випускниками кафедри стали 1409 студентів. Працівниками кафедри забезпечується навчальний процес 30 дисциплін для студентів спеціальностей економічного факультету та факультету міжнародних відносин.

При кафедрі постійно функціонує науково-методичний семінар "Математичні методи в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами".

До наукової роботи долучаються студенти, які неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад. Команда SIFE Львівського національного університету імені Івана Франка, членами якої є студенти V курсу спеціальності «Економічна кібернетика» стала переможцем Національних змагань SIFE Україна - 2010 та взяла участь у Міжнародних змаганнях студентських програм SIFE World CИР-2010, США.

З 1999 року діє філією економічного факультету у м.Червоноград, яку заснував і очолив за сумісництвом з 1999р. по 2004р. професор Вовк В.М., де проводиться підготовка фахівців через заочну форму навчання за спеціальністю “Економічна кібернетика”.

Від часу заснування кафедри і до сьогоднішнього дня колектив кафедри виконує госпдоговірні та держбюджетні наукові теми.

У 1985 р. вперше в університеті завідувачем кафедри Вовком В.М. була заснована філія кафедри економічної кібернетики на виробництві на НВО “Електрон”. В межах укладеного між сторонами договору НВО “Електрон” передало факультету ЕОМ СМ 1420 та було створено комп’ютерний клас на економічному факультеті. Студенти спеціальності економічна кібернетика дістали змогу користуватися обчислювальною технікою НВО “Електрон”. Згідно умов договору НВО “Електрон” щорічно працевлаштовувало випускників даної спеціальності, а також забезпечувало проходження студентами виробничої практики, які навчалися вирішувати реальні виробничі завдання. Провідні спеціалісти НВО “Електрон” (Коробенко Е.О., Чухлєбов А.М., Поронович В.В.) передавали свій досвід у вирішенні управлінських задач.

Від часу заснування кафедри студенти спеціальності економічна кібернетика щорічно 14 жовтня організовують своє професійне свято - День Кібернетика. Святкують всі кібернетики – і ті, що навчаються на цій спеціальності в даний час, і ті, що вже давно отримали диплом спеціаліста чи магістра зі спеціальності „Економічна кібернетика”. Це свято уже має усталені традиції і об’єднує всіх, хто обрав цю професію.