чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафедра менеджменту

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 304
Телефон: 2394487
Електронна пошта: kaf_manage@ukr.net

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

Кафедра адміністративного менеджменту, як профілююча, була створена в березні 1998 року. До цього моменту читання курсів з проблем управління забезпечувалось непрофілюючою кафедрою наукових основ управління і нормування праці, яка була створена в 1974 р. і мала завданням забезпечення читання курсів з управління, нормування праці, аналізу господарської діяльності, економіки вироб-ництва, стандартизації та управління якістю продукції та інші для студентів різних спеціальностей економічного, фізичного, біологічного, географічного факультетів, факультету журналістики та ін.

В 1991 р. у зв’язку зі зменшенням частини курсів кафедри наукових основ управління була об’єднана з кафедрою економічного і соціального планування з продовженням забезпечення читання курсів з проблемуправління.

Однак, у зв’язку з переходом України на нові господарські відносини на ринкових засадах виникла гостра необхідність підготовки спеціалістів ринкового спрямування. Відповідно до нових обставин у 1998 р. була створена профілююча кафедра менеджменту.

Кафедрою узагальнюється широкий зарубіжний досвід, опрацьовані елементи менеджменту стосовно застосування їх у перехідний період та на перспективу.