чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафедра маркетингу

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 210
Телефон: 2394470
Електронна пошта: ectheory@franko.lviv.ua

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

"Кафедра економічної теорії створена у 1991 році. Поштовхом до її створення було проведення у 1990 р. двотижневого навчально-методичного семінару з економічної теорії у Добромилі. У його роботі взяли участь викладачі львівських вузів та близько 20 студентів і аспірантів Львова, для яких проф. Петро Воробій (Канади) прочитав курс з ""Economics"" Професор П.Воробій передав тексти лекцій своєї дочки Тетяни Воробій, які лягли в основу перших навчальних курсів з макро- та мікроекономіки. На їх основі були написані навчально-методичні посібники для студентів економічних спеціальностей та вчителів економіки загальноосвітних шкіл (1992-1993 рр.).

Перша назва кафедри – ""Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин"". Теперішню назву – „Кафедра економічної теорії” – кафедра отримала у 1993 р. Колектив кафедри формувався здебільшого за рахунок випускників аспірантури, яка функціонує при кафедрі з 1993 р. Загальна чисельність викладачів кафедри нині становить 17 осіб, в тому числі 4 професори, 12 доцентів та 1 викладач (к.е.н.).

З перших років існування кафедра не лише радикально змінила зміст та методику викладання навчальних курсів, а й напрям своєї науково-дослідної роботи. Головну увагу викладачі та аспіранти приділяють питанням ринкової трансформації української економіки, реформуванню системи її державного регулювання. Наукові результати колективу кафедри, помимо захистів докторських та кандидатських дисертацій, засвідчують також підготовлені монографії, підручники, посібники, статті і тези.

Важливим напрямом наукової діяльності кафедри є формування і удосконалення української економічної термінології та переклад відомих у світі англомовних підручників з макро- і мікроекономіки, банківництва, фінансів тощо. Зокрема, українською мовою перекладено підручник з ""Economics"" лауреата Нобелівської премії в галузі економіки Поля Семюелсона, ""Економіка грошей, банківської справи та фінансових ринків"" Ф.Мишкіна, ""Макроекономіка"" Г.Манківа, „Гроші, фінансові системи та економіка” Г.Габбарда та інші.

Паралельно з перекладом підручників американських та західноєвропейських авторів, кафедра постійно приділяє увагу написанню власних підручників. У 1995 р. підготовлено на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним фондом ""Відродження"" в межах програми ""Трансформація гуманітарної освіти в Україні"" підручник з економічної теорії для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти та підручник для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Обидва підручники було визнано кращими серед поданих на конкурс – вони зайняли відповідно І та ІІ місце. Підручники опубліковані у 1997 р. за підтримки фонду ""Відродження"". Друге видання підручника для студентів економічних спеціальностей вийшло у світ у 1998 р., а третє, грунтовно перероблене, - у 2001 р. У 1999 р. вийшло третє видання шкільного підручника ""Економіка"", яке витримало ще два стереотипні видання (2002, 2004 р.).

Останніми роками вийшли посібники і підручники З. Ватаманюка, С. Панчишина, Є. Майовця та ін. Нагромадження досвіду викладання сучасного курсу економічної теорії, зміцнення наукового та педагогічного потенціалу кафедри сприяло відкриттю у 1997 р. згідно з рішенням Вченої ради економічного факультету спеціальності ""Економічна теорія"". У 1997 р. здійснений перший набір студентів за цією спеціальністю.

Викладачі кафедри приділяють постійну увагу науковій роботі студентів факультету. Традиційні ""Дні науки"" студентів на факультеті проходять щороку у квітні-травні. Значна частина доповідей на конференціях відображає результати наукової роботи студентів і аспірантів, отриманих під керівництвом викладачів кафедри.

Значний обсяг роботи (читання лекцій, керівництва написанням наукових робіт) кафедра здійснює на економічному відділенні Малої академії наук, де навчаються учні старших класів.Львова та області. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці та проведенні олімпіад з економіки, читають лекції на підготовчому відділенні університету.

На кафедрі підготовлено 4-х докторів та понад 20 (!) кандидатів економічних наук. Нині над докторськими дисертаціями працюють ще ряд доцентів кафедри. В аспірантурі при кафедрі над кандидатськими дисертаціями працює 22 аспірантів та три здобувачі.

15 березня 2010 року назву кафедри було змінено з економічної теорії на економічної теорії та маркетингу."