чисельник (16 тиждень року)     Друк  HOME  RSS  UA EN

Кафедра обліку і аудиту

Адреса: пр. Свободи, 18
Кімната: 201, 202
Телефон: 2394024
Електронна пошта:

Перейти на сайт кафедри

Історія кафедри

В системі української національної вищої школи підготовки бухгалтерських кадрів чільне місце займає кафедра обліку і аудиту Львівського національного університету ім.І.Франка. Витоки формування кафедри відносяться до 1966 року – часу заснування економічного факультету. Первісно, це була комплексна кафедра при Львівській філії Київського інституту народного господарства де зібрались викладачі бухгалтерського обліку, фінансів, статистики, аналізу господарської діяльності підприємств. У цей час на кафедрі під керівництвом к.е.н., доцента Олексієнка М.М., працюють на посаді доцентів – Балицька П.С., Горбенко Л.Г., Карбовник М.І., Козак І.Д., Поліщук О.Г.. а на посаді асистента – та Череповська І.С. Кафедра готує спеціалістів з бухгалтерського обліку через вечірню та заочну форми навчання. Тобто кафедра виконувала функції підготовки бухгалтерів і разом з тим забезпечувала викладання таких навчальних дисциплін як статистика, фінанси і кредит та бухгалтерський облік для інших спеціальностей університету (економістів, юристів).

Першим фундаментальним продуктом кафедри став підручник бухгалтерського обліку, який вийшов з друку в 1972 році українською мовою накладом 6.300 примірників. Його авторами були Балицька П.С., Карбовник М.І. і Козак І.Д. Слід сказати, що даний підручник з грифом міністерства, 20 років був базовим у користуванні студентів не тільки Львівського університету, але і в інших вузах України. Лише корінні зміни в бухгалтерському обліку України витіснили цей підручник з навчального процесу, хоча в методичному плані він є взірцем написання так необхідної учбової літератури для студентів. Поряд з багатьма десятками наукових праць кафедри в історії економічної фахової літератури визначне місце також належить підручнику з міністерським грифом “Фінанси і кредит”, який був написаний тогочасним завідувачем кафедри, проф.Олексієнком М.М. у співавторстві з доцентом кафедри Горбенко Л.Г. і згодом був перевиданий вдруге.

"Окрім друкованої продукції і підготовки бухгалтерів, діяльність кафедри розгортається у напрямку зростання та виховання наукових кадрів. Вихованцями кафедри 70-х, початку 80-х років стають проф.Гуцайлюк З.З. (проректор ТАНГ), проф.Крупка М.І. (проректор ЛНУ імені Івана Франка), водночас кафедра оновлюється ззовні – викладацький склад поповнюють доценти Вихованський В.М. і Суходуб І.П.

Про сприятливий клімат на кафедрі свідчить професійне зростання її членів. Так, проф.Олексієнко М.М. переходить у Тернопільський фінансово-економічний інститут (нині ТАНГ) на посаду проректора, обов”язки завідувача кафедри виконує доцент Поліщук О.Г. (1978-1979рр.), а від 1979 до 1984р. – доцент Карбовник М.І.

"З 1984 року кафедру очолив випускник економічного факультету Львівського університету ім.І.Франка Мних Є.В.

Функціонуючи як комплексна кафедра не могла реалізувати творчий потенціал викладачів, оскільки інтереси були різнобічними і їх об”єднання, та навіть творче опонування науково-методичного пошуку, було проблематичним. Більше того, велике педагогічне навантаження разом з обтяжливою партійно керованою ідейно-виховною роботою не давала можливості активної роботи над новими підручниками та науковими статтями. Крім названих авторів в середньому за рік кожен викладач публікував не більше двох наукових статей, одна з яких була у факультетському віснику.

Проте, йшов процес індивідуальної роботи викладачів, збір наукового матеріалу, визначення пріоритетів наукового пошуку, формування творчих колективів, що не могло не дати позитивний результат. Стажування у Московському університеті ім.М.Ломоносова, відкриття докторантури створювали умови для наукового зростання викладацького колективу. Після закінчення докторантури при Київському інституті народного господарства у 1991 році захистив докторську дисертацію завідувач кафедри Мних Є.В. А уже з 1992 року при кафедрі була відкрита аспірантура, що дала можливість формувати свою наукову школу. Загальне спрямування цієї школи – це проблеми методології і організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту. Результат її роботи є відчутним. З 13 теперішніх членів 8 осіб є представниками цієї школи, захистили дисертаційні роботи і успішно працюють на посадах доцентів і асистентів кафедри. Ще два випускники аспірантури, (теперішні кандидати наук) працюють у Львівській комерційній академії.

Маючи добрий авторитет наукова школа кафедри зростала і на кінець 2000р. при кафедрі над дисертаційними роботами працювало 12 аспірантів і 8 пошукувачів. Відчутним став і обсяг наукової продукції. Щорічне видання складає в середньому понад 40 наукових праць. Тільки за період виділення кафедри як спеціалізованої (з 1992р. до 2000р.) було підготовлено із захистом дисертаційних робіт 9 науковців, ще 3-х осіб роботи подані до захисту, опубліковано 10 навчальних посібників і монографій, близько 300 наукових статей і тез доповідей. Зараз кафедра готує до друку навчальні посібники: “Бухгалтерський облік і аналіз за принципами П(С)БО”, “Контроль і ревізія”, “Вексель в Україні”, “Управлінський облік”.

"Основні напрямки наукових досліджень кафедри є: - проблеми методології і організації економічного аналізу та аудиту (доц..Швець В.Є., доц.Вейкрута Л.С., ас.Раделицький Ю.О.);

- проблеми методології і організації управлінського обліку (доц.Струк Н.С., доц.Шевчук В.Р.);

- вдосконалення методики і організації фінансового обліку (доц.Нашкерська Г.В., доц.. Бандура , доц.Ріль З.П.);

- сучасні комп”ютерні технології обліку, аналізу і аудиту (доц.Цікало Є.І.);

- методологічні аспекти ревізії та контролю (доц.Швець В.Є., ас. Юрченко Л.Б.).

Велику наукову і навчально-методичну роботу проводить колектив кафедри у співпраці з іншими вузами м.Львова – Львівською комерційною академією, Львівським державним банківським інститутом, Львівським фінансово-економічним інститутом та іншими. Проф.Ковалюк О.М є членом двох спеціалізованих Рад із захисту дисертаційних робіт та чотирьох редколегій наукових журналів. Доц.Нашкерська Г.В. є головою Львівської регіональної федерації професійних бухгалтерів і аудиторів. Доц.Ріль З.П. є членом президії Львівської організації Спілки економістів України.

"Кафедра має добрі творчі стосунки з провідними вузами України, країн близького зарубіжжя та США і Канади. Найбільш тісною є співпраця з однопрофільними кафедрами Тернопільської академії народного господарства, Київського національного економічного університету та іншими вузами. Спільну навчально-методичну роботу кафедра проводила з Віндзорським університетом (США) за активної участі професора Зінь Михайла з економічним факультетом філії університету Марії Кюрі-Складовської в Жешуві (Респібліка Польща ) за участі професора Єжи Гітовського та частково з вузами Канади, Франції і Бельгії.

Потенціал кафедри ще повністю не розкритий, адже середній вік її членів – 30 років. Здоровий ентузіазм і переконаність твердої ходи цивілізованого розвитку вищої школи та облікової науки є гаранти творчого розквіту кафедри.