Опис спеціальності № 076 – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, освітній ступінь – бакалавр (з нормативним терміном навчання)