Навчальний план (напрям – 6.030504 Економіка підприємства)

напрям – 6.030504 Економіка підприємства

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Курсова робота з дисципліни “Стратегія бізнесу” 0:0 Курсова робота
Проектний аналіз 48 16 16 3:1 Іспит
Організація виробництва 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Планування та контроль у підприємницькій діяльност 28 0:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Економіка і організація малого бізнесу 28 14 1,8:0,9 Залік
Операційний менеджмент 28 14 1,8:0,9 Залік