Навчальний план (напрям – 6.030504 Економіка підприємства)

напрям – 6.030504 Економіка підприємства

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Планування та контроль у підприємницькій діяльност 42 28 2,6:1,8 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка та організація інноваційної діяльності 32 32 2:2 Іспит
Організація виробництва 32 32 2:2 Іспит
Проектний аналіз 48 32 3:2 Іспит
Стратегія підприємства 48 32 3:2 Іспит
Стратегія підприємства 48 32 3:2 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1:Контролінг 32 16 2:1 Залік
Формування і використання капіталу підприємства 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Обгрунтування господарських рішень, оцінювання ризиків та ціноутворення 39 26 2,4:1,6 Іспит
Основи охорони праці 13 13 0,8:0,8 Залік
Управління витратами 26 26 1,6:1,6 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Антикризове управління 13 13 0,8:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 2:Економіка і організація малого бізнесу 13 13 0,8:0,8 Залік
Дисципліна на вибір 3:Операційний менеджмент 13 13 0,8:0,8 Залік
Стандартизація і сертифікація товарів і послуг 13 13 0,8:0,8 Залік
Інформаційні системи і технології на підприємстві 13 13 0,8:0,8 Залік