Навчальний план

Спеціальність – 051 Економіка;
спеціалізація “Бізнес-економіка”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2020 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 16 16 1:1 Залік
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
ІКТ 16 32 16 1:2 Іспит
Іноземна мова (англійська) 96 0:6 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Макроекономіка 48 48 3:3 Іспит
Основи бізнес економіки 16 16 1:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 32 2:0 Іспит
Економіка України 32 16 2:1 Залік
Іноземна мова (англійська) 112 0:7 Іспит
Макроекономіка 48 48 3:3 Іспит
Навчальна практика з ІКТ 90 0:5,6 Диф. залік
Політологія 16 16 1:1 Залік
Теорія ймовірності та математична статистика 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіко-математичні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англійська) 64 0:4 Немає
Історія економіки та економічної думки 32 32 2:2 Іспит
Мікроекономіка 48 48 3:3 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 32 2:2 Іспит
Статистика 32 16 16 2:1 Іспит
Філософія 16 1:0 Іспит
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (англійська) 64 0:4 Іспит
Мікроекономіка 48 32 3:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Курсова робота з дисплін спеціалізації 0:0 Курсова робота
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Історія економіки та економічної думки – ІІ
Історія економіки та економічної думки України
32 16 2:1 Залік
Спецсемінар по Маршалу та Кейнсу 32 16 2:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економетрія 32 16 16 2:1 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Фінанси 32 32 2:2 Іспит
Курсова робота з дисплін спеціалізації 0:0 Курсова робота
Професійна іноземна мова ( англійська) 62 0:3,9 Залік
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Економіка зарубіжних країн
Праця в бізнес-структурах
Умови ведення бізнесу в ЄС
32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 16 2:1 Іспит
48 32 3:2 Іспит
Виробничка практика 180 11,3:0 Диф. залік
Маркетинг 48 64 3:4 Іспит
Менеджмент 32 32 2:2 Іспит
Правознавство 16 16 1:1 Іспит
Професійна іноземна мова ( англійська) 62 0:3,9 Залік
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Міжнародна економіка ІІ
Міжнародний маркетинг
Міжнародний менеджмент
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Моделювання економічної думки
Система національних рахунків
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічна компоративістка 32 32 2:2 Іспит
Фінансова економіка 32 32 2:2 Іспит
Курсова робота з дисплін спеціалізації 0:0 Курсова робота
Професійна іноземна мова ( англійська) 62 0:3,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Маркетинг промислового підприємства
Методи репрезентативних обстежень в економіці
Фінансова математика
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Математична економіка
Моделювання економіки
Рекламний менеджмент
32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічний розвиток 28 28 1,8:1,8 Залік
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 14 14 0,9:0,9 Іспит
Професійна іноземна мова ( англійська) 62 0:3,9 Залік
Дисципліна на вибір 1:Екологічна економіка
Етика бізнесу
Основи біржової діяльності
14 14 0,9:0,9 Залік
Інформаційні системи і технології в економіці 14 14 0,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2:Моделювання макроекономічних процесів
Моделювання мікроекономічних процесів
28 28 1,8:1,8 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Логістичний менеджмент 32 32 2:2 Іспит