Навчальний план (спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (зі скороченим терміном навчання на основі диплому молодшого спеціаліста))

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка підприємства 32 32 2:2 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Міжнародна економіка 32 32 2:2 Іспит
Основи біржової діяльності 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Територіальна організація бізнесу (Дисципліни вільного вибору) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Обгрунтування та експертиза бізнес-рішень 32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Організація підприємництва в країнах Європейського Союзу 32 32 2:2 Залік
Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі 32 32 2:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Економіка підприємства 48 48 3:3 Іспит
Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” 0:0 Курсова робота
Мікроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Оптимізаційні методи і моделі 32 16 2:1 Іспит
Потенціал і розвиток підприємства 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Державне регулювання підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Дисципліни вільного вибору) 16 16 1:1 Залік
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Курсова робота з дисципліни “Стратегія бізнесу” 0:0 Курсова робота
Організація інноваційної діяльності підприємства 32 32 2:2 Іспит
Проектний аналіз 48 16 16 3:1 Іспит
Стратегія бізнесу 48 32 3:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналітичне забезпечення підприємницьких рішень 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Контролінг у підприємництві 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Організація виробництва 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Організація технологічних процесів у підприємництві 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Форми організації бізнесу 32 16 2:1 Залік
Формування та використання капіталу у підприємництві 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Аналіз і прогнозування біржової діяльності 32 16 2:1 Залік
Організація досліджень біржового ринку 32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атестація: Державний екзамен з макроекономіки, мікроекономіки 0:0 Іспит
Атестація: Державний екзамен з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 0:0 Іспит
Управління витратами 42 28 2,6:1,8 Іспит
Ціни та ціноутворення 42 28 2,6:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Економіка і організація малого бізнесу 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 2:Етика бізнесу 28 14 1,8:0,9 Залік
Технічне регулювання підприємницької діяльності 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Операційний менеджмент 28 28 1,8:1,8 Залік
Організація власного бізнесу 28 28 1,8:1,8 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ЗЕД підприємства 32 2:0 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державне адміністрування та регулювання 32 0:2 Іспит
Управління людськими ресурсами 32 32 2:2 Іспит
Управління людськими ресурсами 32 32 2:2 Курсова робота
МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 32 2:0 Залік