Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес-статистика” (зі скороченим терміном навчання на основі диплому молодшого спеціаліста))


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економетрія 32 16 16 2:1 Іспит
Макроекономіка 32 32 2:2 Іспит
Основи економічної науки 32 32 2:2 Диф. залік
Теорія ймовірності 32 16 2:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Курсова робота 0:0 Диф. залік
Мікроекономіка 32 32 2:2 Немає
Оптимізаційні методи і моделі 32 16 2:1 Іспит