ОНП “Облік у глобальному цифровому суспільстві”

Освітньо-наукова програма “Облік у глобальному цифровому суспільстві”(2022)

Рецензії на ОНП-2022

Навчальний план ОНП-2022

Освітньо-наукова програма “Облік у глобальному цифровому суспільстві” (2023)

Рецензії на ОНП-2023

Навчальний план ОНП-2023

Укладені угоди про співпрацю зі стейкхолдерами

Тематика магістерських робіт-2023

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Облік у цифровій економіці 32 16 2:1 Іспит
Організація бухгалтерського обліку 16 16 1:1 Іспит
Організація і методика аудиту 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий та стратегічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аудит та підтвердження звітності 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Внутрішній аудит 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Інформаційні технології в обліку, аналізі та аудиті 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Контрольно-аналітичне забезпечення управління публічними фінансами 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Організація обліку в банках 16 16 1:1 Залік
Управління ефективністю 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державний фінансовий контроль 32 16 2:1 Іспит
курсова робота І 90 5,6:0 Диф. залік
Науково-дослідна практика 0:0 Диф. залік
Оподаткування 32 16 2:1 Іспит
Податкове планування та мінімізація податкових ризиків 32 16 2:1 Іспит
Фінансова звітність за міжнародними стандартами 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методологія і організація  обліку 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методологія і організація контролю та аудиту 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методологія управлінського обліку бізнес-процесів 16 16 1:1 Залік
Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 16 16 1:1 Іспит
Магістерський науковий семінар 32 0:2 Залік
Методологія наукових досліджень 16 16 1:1 Іспит
Організація і методика економічного аналізу 16 16 1:1 Іспит
Ревізія і контроль 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аудит інвестиційних проектів 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Звітність фінансово-кредитних установ 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методика викладання облікових дисциплін 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методологія і організація формування інтегрованої звітності 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Облік і звітність небанківських фінансових установ 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Облік та звітність в банках в контексті МСФЗ 16 16 1:1 Залік
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки бізнесу 16 16 1:1 Залік

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Кваліфікаційна робота 0:0 Іспит