Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Бізнес-статистика та аналітика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Кількісні методи аналізу даних 16 1:0 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 16 16 1:1 Іспит
Індикатори бізнес-статистики в економіці 16 1:0 Іспит
Курсова робота з дисциплін спеціалізації 0:0 Диф. залік
Макроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Методи обстежень в економіці з використанням прикладних програм 16 16 1:1 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 2:0 Іспит
Мікроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Національна економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Національні рахунки та державні фінанси 32 16 2:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
АДРЕП 16 16 1:1 Іспит
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів 32 0:2 Іспит
Прикладна економетрія 16 32 1:2 Іспит
Статистичний аналіз фінансових ринків (ЕктМ) 16 0:1 Іспит
16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бізнес-статистика 16 16 16 1:1 Іспит
Курсова робота з дисциплін спеціалізації 0:0 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Багатовимірний статистичний аналіз
Міжнародна статистика
24 16 1,5:1 Залік

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Науково-дослідна та переддипломна практика 360 0:22,5 Диф. залік