Навчальний план (спеціальність – 051 Економіка; спеціалізація “Бізнес-статистика та аналітика”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2016 р.)    Опис дисциплін (2016 р.)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Управління бізнес-процесами 16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 16 16 1:1 Іспит
Економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота з дисциплін спеціалізації 0:0 Диф. залік
Макроекономічний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Методи обстежень в економіці з використанням прикладних програм 16 16 1:1 Іспит
Мікроекономічний аналіз (ЕТ)
Мікроекономічний аналіз (ЕТ)
32 16 2:1 Іспит
Національна економіка сталого розвитку 32 16 2:1 Іспит
Національні рахунки та державні фінанси 32 16 2:1 Іспит
Організація обліку та контролю 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
АДРЕ 16 16 1:1 Іспит
Індикатори бізнес-статистики в економіці 16 32 1:2 Іспит
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності 32 16 2:1 Іспит
Прикладна економетрія 16 32 1:2 Іспит
Аналіз якісних даних 32 0:2 Залік
Міжнародна статистика 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

12-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Науково-дослідна та переддипломна практика 360 0:22,5 Диф. залік