Навчальний план (спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування; спеціалізація “Фінанси і кредит”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (2017 р.)    Опис дисциплін (2017 р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Місцеві фінанси 32 16 2:1 Іспит
Ринок ФП 32 16 2:1 Іспит
Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:УФСГ 16 16 1:1 Залік
Фіскальна політика країн світу 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Бюджетний менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Оподаткування СГ 32 16 2:1 Іспит
Страховий менеджмент 32 16 2:1 Іспит
Фінансовий контролінг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Управління ФС підприємств 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
32 16 2:1 Іспит
Державний борг 16 16 1:1 Залік
Державний фінансовий контроль 16 16 1:1 Іспит
90 0:5,6 Курсова робота
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Залік