Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення; освітня програма (спеціалізація) “Управління у сфері соціального забезпечення”

 

АКРЕДИТАЦІЯ 2023-2024


НП(2022)

Освітня Програма 2022

Договори про співпрацю

Договір про співпрацю з Обласним центром зайнятості

Рецензія_Бондаренко Рецензія_Гарафонова Рецензія_Канюка Рецензія_Романів Рецензія_Яремко

Звіт за результатами опитування щодо якості ОПП

Тематика_магістри_2023

Проєкт ОП_2023

Проєкт освітньої програми 2023 року розміщений для публічного обговорення. З пропозиціями щодо удосконалення ОП просимо звертатися до 31.12.23 р. до гаранта програми д.е.н., професора Семів Л.К. (liubov.semiv@lnu.edu.ua)

Протокол обговорення проєкту ОП_2023

Протокол обговорення проєкту ОП 2023(2)

Вступ-2022

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ
 ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
магістр
денна
70
1
Стислий опис освітньої програми:

Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих, ініціативних і перспективних фахівців, які на основі отриманих теоретичних знань та здобутого практичного досвіду, здатні вирішувати складні спеціалізовані завдання у сфері соціального забезпечення із застосуванням сучасних управлінських технологій. Комплексно розв’язувати наукові й прикладні проблеми в процесі прийняття і реалізації виважених рішень щодо ефективного забезпечення надання соціальних послуг особам, сімї, соціальним групам, громадам в умовах побудови держави соціального добробуту, шляхом дослідницько-інноваційної діяльності та проведення власного наукового дослідження 

Особливості освітньої програми:
  • Програма враховує сучасні реалії функціонування системи соціального забезпечення, базується на інтегрованому підході із використанням елементів дуальної освіти і поєднує практичну спрямованість навчання на отримання систематизованих знань із управління в соціальній сфері;
  • формування компетентностей з організаційної та управлінської діяльності в соціальних службах, організаціях і установах з метою розв’язання складних соціальних проблем і конфліктів;
  • здобуття необхідних навичок застосування сучасного методологічного інструментарію для обґрунтування оперативних і стратегічних управлінських рішень щодо управління фінансами у сфері соціального забезпечення з метою розбудови держави з соціальним добробутом.
  • Практична підготовка здійснюється шляхом проходження виробничої та виробничої (переддипломної) практики в установах сфери соціального забезпечення із залученням до керівництва практикою висококваліфікованих фахівців-управлінців 

Навчальний план (2023-2024 н. р.)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Ділові комунікації іноземною мовою 32 0:2 Залік
Курсова робота 0:0 Диф. залік
Менеджмент соціального забезпечення 32 16 2:1 Іспит
Методика і організація соціально-психологічного тренінгу 16 32 1:2 Залік
Публічне адміністрування у сфері соціального забезпечення 32 16 2:1 Іспит
Соціальні комунікації 16 16 1:1 Залік
Соціально-психологічна допомога населенню 16 16 1:1 Іспит
Технології соціального захисту та забезпечення 32 16 2:1 Іспит
Організація діяльності із соціального забезпечення 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 25 0:1,6 Диф. залік
Методологія наукових досліджень у сфері соціального забезпечення 32 16 2:1 Залік
Право соціального забезпечення 16 16 1:1 Іспит
Психологія професійної креативності 32 16 2:1 Іспит
Соціальне проектування 16 32 1:2 Іспит
Соціальне моделювання і прогнозування 16 0:1 Залік
Управлінські аспекти медіації 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Діяльність інтегрованих соціальних служб 32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Командний менеджмент 32 16 2:1 Залік
Соціальне забезпечення ВПО 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Кваліфікаційна робота 0:0 Немає
Міжнародні соціальні інституції та програми 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Соціальна відповідальність бізнесу 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Соціальна філософія 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 3:Соціальний аудит та інспектування 16 8 1:0,5 Залік
Фінанси у соціальному забезпеченні 16 8 1:0,5 Залік
Дисципліна на вибір 4:Електронний документообіг 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:інноваційні технології та практики у сфері соціального забезпечення 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Міжнародні стандарти та моделі соціального забезпечення 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Особливості соціального забезпечення в умовах воєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 8:Практика соціального адміністрування 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 9:Соціальна економіка 16 16 1:1 Залік
Страховий менеджмент 16 16 1:1 Залік
Спеціалізовані служби у соціальному забезпеченні 32 16 2:1 Залік