Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення; освітня програма (спеціалізація) “Управління у сфері соціального забезпечення”

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Магістратура 2022

Освітня програма Магістратура

Вступ-2022

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ
 ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
магістр
денна
70
1
Стислий опис освітньої програми:

Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих, ініціативних і перспективних фахівців, які на основі отриманих теоретичних знань та здобутого практичного досвіду, здатні вирішувати складні спеціалізовані завдання у сфері соціального забезпечення із застосуванням сучасних управлінських технологій. Комплексно розв’язувати наукові й прикладні проблеми в процесі прийняття і реалізації виважених рішень щодо ефективного забезпечення надання соціальних послуг особам, сімї, соціальним групам, громадам в умовах побудови держави соціального добробуту, шляхом дослідницько-інноваційної діяльності та проведення власного наукового дослідження 

Особливості освітньої програми:
  • Програма враховує сучасні реалії функціонування системи соціального забезпечення, базується на інтегрованому підході із використанням елементів дуальної освіти і поєднує практичну спрямованість навчання на отримання систематизованих знань із управління в соціальній сфері;
  • формування компетентностей з організаційної та управлінської діяльності в соціальних службах, організаціях і установах з метою розв’язання складних соціальних проблем і конфліктів;
  • здобуття необхідних навичок застосування сучасного методологічного інструментарію для обґрунтування оперативних і стратегічних управлінських рішень щодо управління фінансами у сфері соціального забезпечення з метою розбудови держави з соціальним добробутом.
  • Практична підготовка здійснюється шляхом проходження виробничої та виробничої (переддипломної) практики в установах сфери соціального забезпечення із залученням до керівництва практикою висококваліфікованих фахівців-управлінців. 

Навчальний план (2022-2023 н. р.)

Навчальний план Магістратура 2022