Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування (ступінь доктора філософії)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Опис дисциплін Навчальний план (очна) Навчальний план (заочна) Витяги вчених рад Договори та рецензії


Програми та силабуси дисциплін:


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Актуальні проблеми фінансової науки

Науковий семінар

Філософія

Педагогічна практика

Іноземна мова за фаховим спрямуванням


2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА
(аспірант обирає по одній дисципліні з кожного блоку)

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1
1. Фінансове моделювання в неусталених соціально-економічних умовах

2. Використання міждисциплінарних підходів у сфері фінансів, банківської справи та страхування

3. Фіскальне консультування

Блок В.1.2
1. Теорія та методологія фінансової політики держави

2. Філософія фінансів, банківської справи та страхування

3. Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі

Блок В.1.3
1. Фінансовий механізм інноваційного розвитку та фіскальне регулювання

2. Методологія фінансових досліджень

3. Новітні технології та інструменти фінансового ринку

Складова В.2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1
1. Педагогіка вищої школи

2. Методологія підготовки наукової публікації

Блок В.2.2
1. Психологія вищої школи

2. Підготовка науково-інноваційного проекту

Блок В.2.3

1. Інформаційні технології та програмування

2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій

3. Інновації та підприємництво