Спеціальність – 073 Менеджмент (ступінь доктора філософії)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 2016 Опис дисциплін Навчальний план (очна) Навчальний план (заочна) Пояснювальна записка Витяги вчених рад Договори та рецензії Опитування аспірантів


Програми та силабуси дисциплін:


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасні тенденції в управлінні
Програма Силабус

Науковий семінар
Програма Силабус

Філософія
Силабус

Педагогічна практика
Програма Робоча програма

Іноземна мова за фаховим спрямуванням
Силабус


2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА
(аспірант обирає по одній дисципліні з кожного блоку)

Складова 1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1
1. Концептуальні засади менеджменту
Програма Робоча програма

2. Сучасні теорії організації
Програма Робоча програма

3. Методи концептуалізації знань
Програма Силабус

Блок В.1.2
1. Сучасні технології стратегічного управління
Програма Силабус

2. Методологія діагностики та моделювання змін бізнес-середовища
Силабус

3. Інтелектуалізація підтримки рішень в менеджменті
Програма Робоча програма (2017 р.) Робоча програма (2019 р.) Силабус

Блок В.1.3
1. Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого сектора
Програма Силабус

2. Державне регулювання відтворення факторів виробництва
Програма Силабус

3. Маркетингові концепції сучасного бізнесу
Силабус

Складова 2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1
1. Педагогіка вищої школи
Силабус

2. Методологія підготовки наукової публікації
Силабус

Блок В.2.2
1. Психологія вищої школи
Силабус

2. Підготовка науково-інноваційного проекту
Силабус

Блок В.2.3

1. Інформаційні технології та програмування
Силабус

2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій
Силабус

3. Інновації та підприємництво
Силабус


Не знайдено жодного навчального курсу.