Спеціальність – 075 Маркетинг (ступінь доктора філософії)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА    Опис дисциплін


Робочі програми та силабуси дисциплін:


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасні тенденції в маркетингу
Науковий семінар
Філософія
Педагогічна практика
Іноземна мова за фаховим спрямуванням


2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА
(аспірант обирає по одній дисципліні з кожного блоку)

Складова В.1 (глибинні знання зі спеціальності)

Блок В.1.1

2. Маркетинг у сфері освітніх послуг

Блок В.1.2
1. Соціально-етичний маркетинг
2. Маркетингові дослідження продовольчого ринку

Блок В.1.3
1. Маркетингова логістика в аграрному секторі економіки
2. Методологія організації маркетингу в сфері торгівлі

Складова В.2 (загальнонаукові компетентності)

Блок В.2.1
1. Педагогіка вищої школи

2. Методологія підготовки наукової публікації

Блок В.2.2
1. Психологія вищої школи

2. Підготовка науково-інноваційного проекту

Блок В.2.3

1. Інформаційні технології та програмування

2. Інтелектуальна власність і трансфер технологій

3. Інновації та підприємництво


Розподіл дисциплін за семестрами:

Не знайдено жодного навчального курсу.