Адміністрування і проектування корпоративних баз даних

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Лагоцький Т. Я.ЕККМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ЕККМ-51сдоцент Лагоцький Т. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: надання майбутнім фахівцям знань про сучасні концепції, методи та засоби проектування сховищ даних та моделі і технології інтелектуального аналізу даних.

Завдання: формування сукупності знань та вмінь для реалізації та експлуатації сховищ даних використанням сучасних СУБД та сучасних підходів до інтелектуального аналізу даних та технологій його проведення.

Рекомендована література

  1. Berger, E. Melomed Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services. Pearson Education eBook Publish Date: January 21, 2009.
  2. SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Multidimensional Modeling SQL Server 2012 Books Online. June 2012.
  3. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цигелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.
  4. Пасiчник В. В. Організація баз даних та знань / В. В. Пасiчник, В. А. Резніченко. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 384 с.
  5. Ситник Н. В. Проектування баз і сховищ даних / Н. В. Ситник, М. Т. Краснюк. Навч.-методичний посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.
  6. Полубояров В. В. Использование MS SQL Server Analysis Services 2008 для построения хранилищ данных / В. В. Полубояров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 909 с.
  7. Учбові матеріали по SQL Server 2014 [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh231699(v=sql.120).aspx
  8. https://msdn.microsoft.com/library/ms130214.aspx