Адміністрування у сфері послуг (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Данилевич Н. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою вивчення навчальної дисципліни “Адміністрування у сфері послуг” є оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з питань адміністрування у сфері послуг, зокрема застосування законів, принципів і методів в управлінні суб’єктами публічної сфери, а також формування комплексу практикоорієнтованих прийомів, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень співробітника суб’єкта адміністрування у сфері послуг.

 

Результати навчання:

 

  • знати:
  • основи адміністрування у сфері послуг;
  • узагальнення теоретичних засад адміністрування у сфері послуг, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;
  • сучасні інструменти та методологія адміністрування у сфері послуг.
  • вміти:
  • забезпечувати координацію діяльності підрозділів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, налагоджування публічно-приватного партнерства, прозорості прийняття управлінських рішень у сфері послуг;
  • набути навички розробки та впровадження заходів забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери послуг.

Силабус:

Завантажити силабус