Аналіз господарської діяльності (ЕКТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Гринькевич О. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис курсу

Мета дисципліни: розвиток професійних компетенцій у галузі методології та практики дослідження господарської діяльності підприємства. Предмет вивчення – причинно-наслідкові зв’язки, які виникають у процесі господарської діяльності підприємства, можливі резерви підвищення її ефективності.

Рекомендована література

1. Аналіз господарської діяльності [текст] : навчальний посібник за заг. ред. І. В.
Сіменко, Т. Д. Косової] – К. : “Центр учбової літератури”, 2013. – 384 с.
2. Економічний аналіз: підручник / [Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній]; за
ред. проф. А. Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 487 с.
3. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посібник. — 3-
тє вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 668 c.

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму