Аналіз конкурентоспроможності економіки (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Полюга Д. М.ЕКю-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКю-41сдоцент Полюга Д. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна
«Аналіз конкурентоспроможності економіки»
Анотація дисципліни

Семестр: 8
Викладач: Полюга Дарія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики економічного факультету
Кафедра: статистики
Короткий опис дисципліни:

Курс «Аналіз конкурентоспроможності економіки» присвячено вивченню та аналізу конкретних форм економічної конкуренції, закономірностей формування конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств, окремих видів економічної діяльності, сфер економіки і економіки в цілому.

Прослухавши курс, Ви навчитесь:

–    досліджувати конкурентну ситуацію, визначати прямих конкурентів;

–    проводити оцінку рівня конкурентоспроможності кількома методами;

– здійснювати аналіз положення підприємства у конкурентному середовищі; проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії;

– здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє підприємство, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності;

– виконувати розрахунки та здійснювати аналіз одиничних, групових та інтегральних показників конкурентоспроможності продукції, конкурентоспроможності підприємства;

– будувати та інтерпретувати індекс глобальної конкурентоспроможності;

– визначати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю;

– визначати шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності та розробляти відповідні заходи.

Матеріали

Методично-навчальний комплекс вивчення дисципліни буде доступний на початку семестру на платформі Moodle за посиланням: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4618 

(для доступу необхідна авторизація)

Силабус:

Завантажити силабус