Аналіз конкурентоспроможності економіки (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Полюга Д. М.ЕКю-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКю-41сдоцент Полюга Д. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна
«Аналіз конкурентоспроможності економіки»
Анотація дисципліни

Семестр: 8
Викладач: Полюга Дарія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики економічного факультету
Кафедра: статистики
Короткий опис дисципліни: Курс «Аналіз конкурентоспроможності економіки» охоплює: теоретичні та практичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю; економічну інтерпретацію, методику формування та методологічні засади розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності з використанням сучасних засобів інформаційних технологій.
Курс присвячено висвітленню загальної структуру, функцій та сучасних тенденцій підвищення конкурентоспроможності; концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються в світовій практиці з аналізу та управління конкурентоспроможністю; виробленню уміння опрацьовувати та аналізувати доцільність реалізації альтернатив підвищення конкурентоспроможності в умовах невизначеності.
Курс формує такі компетентності:
– здатність виділяти найважливіші проблеми, пов’язані з управлінням конкурентоспроможністю;
– готовність до визначення основних методів та шляхів підвищення конкурентоспроможності, способів і засобів залучення ресурсів для їх реалізації та механізм управління конкурентоспроможністю;
– готовність аналізувати та економічно обґрунтовувати організаційні управлінські рішення;
– здатність виконувати статистичний аналіз, виявляти резерви підвищення конкурентоспроможності.

Силабус:

Завантажити силабус