Аналіз та моделювання міжнародних бізнес-процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Вовк В. Р.ЕКР-41с, ЕКР-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ЕКР-41сВовк В. Р.
ЕКР-42сВовк В. Р.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Аналіз та моделювання міжнародних бізнес-процесів” є засвоєння студентами теоретичних і практичних знань, навиків для аналізу існуючих бізнес-процесів, створення моделей бізнес-процесів, їх використання для підвищення ефективності фінансово-господарської та маркетингової діяльності компаній будь-якої галузі економіки та форми власності; вивчення способів систематизації бізнес-процесів; ознайомлення зі сучасними інформаційними технологіями та їх використанням для побудови моделей.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

• головні поняття й особливості аналізу та моделювання бізнес-процесів;
• основні етапи аналізу та моделювання бізнес-процесів;
• методики оцінювання міжнародних бізнес-процесів;
• механізми функціонування бізнес-систем;
• закордонний та вітчизняний досвід управління бізнес-процесами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

• аналізувати бізнес-процеси та прогнозувати їх результати;
• виявляти та оптимізувати недоліки існуючих бізнес-процесів;
• будувати та використовувати моделі бізнес-процесів для забезпечення високого рівня ефективності фінансово-господарської та маркетингової діяльності компаній;
• користуватися програмними основними засобами для аналізу та моделювання бізнес-процесів.

Рекомендована література

1. Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів / О.Б. Данченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 238 с.
2. Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 158 с.

Силабус:

Завантажити силабус