Банківське регулювання і нагляд

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Фалюта А. В.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51сдоцент Фалюта А. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

дисципліна викладається з метою формування у студентів системи знань з теорії та практики регулювання діяльності банків і нагляду за ними державою. Основними завданнями є вивчення сутності і принципів банківського регулювання і нагляду, діючих вимог, форм та методів регулювання та нагляду, системи організації банківського регулювання і нагляду в Україні та світі.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • сутність, завдання, принципи та методи банківського регулювання і нагляду;
  • вимоги до створення, діяльності банків, види заходів впливу до банків;
  • особливості оцінювання надійності банків та організації системи банківського регулювання і нагляду.

.

  • вміти:
  • застосовувати принципи і методи банківського регулювання і нагляду;
  • контролювати виконання банками обов’язкових вимог, проводити інспектування та оцінювати рівень надійності банків;

визначати доцільність та розробляти пропозиції щодо удосконалення системи банківського регулювання і нагляду.