Банківський менеджмент

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Фалюта А. В.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

дисципліна викладається з метою формування у студентів системи знань з теорії та практики управління банком. Основними завданнями є вивчення сутності і функцій банківського менеджменту, ефективних організаційних структур, системи корпоративного управління, методів управління персоналом, фінансами, маркетингом банку.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • сутність, завдання та функції банківського менеджменту;
  • організаційну побудову і систему корпоративного управління в банку;
  • методи управління персоналом, фінансами, маркетингом, безпекою банку.

.

  • вміти:
  • визначати завдання та організовувати процес управління банком;
  • управляти організаційною структурою та формувати стратегію розвитку банку;

визначати доцільність та застосовувати методи управління персоналом, фінансами, маркетингом, безпекою банку