Бізнес-тренінг створення власної справи (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКМ-41сдоцент Чопко Н. С.
ЕКі-41с
828ЕКМ-41сдоцент Чопко Н. С.
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Ознайомлення студентів із технологією розвитку бізнес-ідей та започаткування власної справи, розвиток практичних навиків в процесі командної розробки та презентації бізнес-плану.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • техніки генерування ідей;
 • процес побудови та тестування бізнес-моделі;
 • методологію складання бізнес-плану;
 • інструменти аналізу, сегментування та оцінювання ринку;
 • джерела інвестування, техніки розрахунку основних фінансових показників;
 • основи маркетингу і брендингу;
 • законодавство щодо організації та легалізації бізнесу, дозвільних процедур, переваги, недоліки та особливості різних організаційно-правових форм;
 • специфіку обліку та оподаткування видів економічної діяльності;
 • вміти:
 • виявляти проблеми та генерувати ідеї щодо їх вирішення;
 • проводити кабінетні та польові маркетингові дослідження ринку;
 • формувати портрет потенційного споживача, сегментувати та оцінювати ринок;
 • виявляти конкурентні сили, визначати потенційні загрози та можливості середовища;
 • визначати сильні і слабкі сторони бізнесу, створювати та тестувати бізнес-модель;
 • розробляти маркетинговий, операційний, фінансовий план;
 • будувати кадровий профіль працівників, планувати джерела залучення персоналу;
 • планувати розвиток взаємовідносин із контрагентами та стратегію конкуренції;
 • розраховувати потенційну ефективність, прибутковість, окупність бізнесу, потребу в інвестиціях;
 • реєструвати та легалізувати бізнес, залучати партнерів, аналізувати податкове та господарське законодавство.