Державне адміністрування та регулювання (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Горинь М. О.ЕКМ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКМ-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Теоретичні засади державного регулювання економіки. Методологія державного регулювання економіки. Стратегія соціально-економічного розвитку країни. Об’єкти та суб’єкти державного регулювання економіки. Фінансова та грошово-кредитна політика держави. Державне регулювання підприємницької діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності. Державне регулювання розвитку промислового виробництва. Державне регулювання рівня життя населення та розвитку соціальної сфери.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • сучасні проблеми державного регулювання економіки, а також світовий досвід його здійснення в ринкових умовах;
  • методологічні засади державного регулювання економіки – мету, принципи, функції, засоби, сфери і об’єкти – та його основний механізм;
  • значення соціально-економічних і науково-технічних програм державного рівня у процесі регулювання економіки;
  • вміти:
  • визначати сутність і специфіку розмежування функцій державного регулювання економіки за рівнями управління;
  • самостійно аналізувати побудову логічних схем та системного підходу до основ державного управління економікою;
  • управляти розвитком підприємства з урахуванням обмежень державного впливу.