Державне регулювання банківської системи

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Лобозинська С. М.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61спрофесор Лобозинська С. М.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

дисципліна «Державне регулювання банківської системи» спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок щодо державного регулювання банківської системи, вивчення характеру впливу державного регулювання на розвиток банківської системи та фінансово-економічної безпеки держави, можливостей підвищення ефективності державного регулювання банківської системи для стимулювання економічного зростання в країні, обґрунтування поточних і перспективних планів, стратегій і концепцій розвитку банківської системи та його подальшого державного регулювання.

 

Результати навчання:

  • знати:

сутність і функції державного регулювання банківської системи, організаційно-правові форми та види державного регулювання банківської системи, суб’єктів регулювання, механізм та принципи державного регулювання банківництва, сучасний стан розвитку та функціонування банків та застосування заходів впливу до них, структуру, особливості монетарного, правового, податкового, антимонопольного регулювання банківництва.

  • вміти:

адекватно оцінювати діяльність органів державного регулювання банківської системи, з’ясовувати проблеми функціонування вітчизняного банківництва, знаходити шляхи розв’язання складних ситуацій у регулюванні ринків банківського капіталу, виявляти прогалини у чинному законодавстві, надавати рекомендації щодо їх усунення, досліджувати моделі регулювання банківських систем зарубіжних країн світу та міжнародні норми регулювання фінансових ринків.