Договірно-правове регулювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кохан М. О.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Метою дисципліни є розвиток теоретичних знань і практичних навичок студентів з питань застосування норм договірного права в діяльності суб’єктів господарювання в Україні. Основними завданнями дисципліни є набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері договірних відносин на базі національного та міжнародного законодавства.

 

Результати навчання:

 

  • знати:

– основні категорії цивільно-договірного права;

– природу зобов’язальних правовідносин;

– загальні норми щодо формулювання змісту, форми та порядку укладення договорів;

– особливості змісту окремих видів договорів у сфері господарської діяльності;

– порядок врегулювання договірних спорів та процес захисту прав у судовому порядку.

 

  • вміти:

– оперувати положеннями договірного законодавства України;

– готувати проекти договорів різних видів;

– аналізувати зміст окремих видів договорів;

– врегульовувати договірні спори в досудовому та судовому порядку;

– орієнтуватися в міжнародному контексті договірного законодавства.