Е-маркетинг у банку

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни „Маркетинг у банку ” – формування у фахівців-маркетологів теоретичних знань та практичних умінь у реалізації маркетингової діяльності у банку.

 

Після завершення курсу студент повинен:

знати: теоретичні та організаційні засади банківського маркетингу, принципи банківського ціноутворення та виробництва, складові банківського іміджу та ділової репутації, напрями використання цифрових маркетингових комунікаційних інструментів у банківській діяльності.

вміти: сегментувати банківський ринок, у тому числі ринок онлайн, розробляти план маркетингових досліджень, досліджувати асортимент ринку банківських продуктів, визначати ефективність банківської інтернет-реклами та інших цифрових маркетингових комунікаційних інструментів.

Силабус

Завантажити силабус