Економетрія

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Лагоцький Т. Я.ЕКк-31с, ЕКк-32с, ЕКю-31с
532доцент Лагоцький Т. Я.ЕКр-31с, ЕКр-32с, ЕКт-31с
532доцент Панчишин А. І.ЕКе-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКр-31сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Антонів В. Б.
ЕКр-32сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Антонів В. Б.
ЕКт-31сдоцент Антонів В. Б., доцент Панчишин А. І.
ЕКе-31сдоцент Панчишин А. І., доцент Панчишин А. І.
ЕКк-31сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Панчишин А. І.
ЕКк-32сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Панчишин А. І.
ЕКю-31сдоцент Лагоцький Т. Я., доцент Панчишин А. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКр-31сдоцент Антонів В. Б.
ЕКр-32сдоцент Антонів В. Б.
ЕКт-31сдоцент Антонів В. Б.
ЕКе-31сдоцент Панчишин А. І.
ЕКк-31сдоцент Лагоцький Т. Я.
ЕКк-32сдоцент Лагоцький Т. Я.

Опис курсу

Економетрія – розділ економічної науки, в якому вивчають взаємозв’язки між економічними об’єктами, процесами, явищами за допомогою математико-статистичних методів та моделей.

Мета: надання фундаментальних знань з проведення кількісного оцінювання тверджень (гіпотез) економічної теорії на основі емпіричних статистичних даних та математичних методів і моделей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв’язки та залежності між економічними змінними.

Завдання: засвоєння методології та методики дослідження взаємозв’язків між економічними змінними, оцінювання точності та адекватності економетричних моделей, проведення економічної інтерпретації результатів економетричного моделювання.

Рекомендована література

Е

 1. Диха М.В., Мороз В.С. Економетрія : Навчальний посібник. К. : Центр навчальної літератури, 2019. 206с.
 1. Єлейко В. Основи економетрії. У 2 ч. Частина 1. Львів : ТзОВ”МАРКА Лтд”, 1995.  192с.
 2. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник.  К. : КНЕУ, 2001.  170 с.
 1. Здрок В. В. Прикладна економетрика. У 2-х ч. Частина 1. Симультативні моделі: Навчальний посібник. Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.  112 с.
 2. Здрок В. В., Паславська І.М. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.  244 с.
 3. Здрок В.В., Лагоцький Т. Я. Прикладна економетрія. У 2-х ч. Частина 2. Дистрибутивно-лагові та авторегресивні моделі: Навчальний посібник.  Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005.  184 с.
 4. Здрок В. В., Лагоцький Т. Я. Економетрія: Підручник. К. : Знання, 2015.  541 с. + компакт-диск.
 5. Кічор В. П., Фещур Р. В., Козик В. В., Воробець С. Н., Семченко Н. Є. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування: Навчальний посібник .  Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.  156 с.
 6. Кобець В. Економетричка в Rstudio : Навчальний посібник. К. : Гельветика. 2021. 132 с.
 7. Козьменко О.В., Козьменко О. В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика) : Навчальний посібник. Суми : Університетська книга. 2023. 406 с.
 1. Корольов О. А. Економетрія : навч. посібник.  К. : КНТЕУ, 2000.  660 с.
 2. Кузьмичов А.І., Медведев М. Г. Економетрія. (З використанням засобів Excel) : Навчальний посібник. К. : Ліра-К. 2020. 212 с.
 1. Лугінін О. Є., Фомішина В. М., Дудченко О. М., Радванська Н. В., Бетехтін О. В., Акімов О. В. Економетрика. К. : Гельветика. 2019. 320 с.
 2. Лук’яненко І. Г., Краснікова Л. Г. Економетрика : підручник. К. : „Знання”, 1998.  494 с.
 3. Наконечний С. І. Економетрія : підручник. К. : КНЕУ, 2006.  528 с.
 4. Панчишин С. Макроекономіка : навч посібник. К.: Либідь, 2001.  616 с.
 5. Сеньо П. С. Теорія ймовірності та математична статистика : підручник. К. : Центр навчальної літератури, 2004.  448 с.
 6. Черняк О. І., Комашко О. В., Ставицький А. В., Баженова О. В. Економетрика : підручник / За ред. О. І. Черняка. К. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. 359 с.
 7. Черняк О. І., Ставицький А. В. Динамічна економетрика. К. : КВІЦ, 2000.  120 с.

 

Сертифікований електронний курс «Економетрія» на освітній платформі LMS Moodle.
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=202

Матеріали

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економетрія»:

Завантажити методичні вказівки

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Економетрія 2022/2023

Завантажити силабус

Силабус: Економетрія 2023/2024

Завантажити силабус