Економічний механізм ділової організації

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Сенишин О. С.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Економічний механізм ділової організації” є поглиблення теоретичних і практичних знань та умінь студентів у питаннях інструментарію, методів і моделей, принципів та функцій менеджменту організацій; з’ясування суті та ролі підприємства, взаємозв’язку його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; визначення напрямків організаційного розвитку та ефективності управління організацією.

 

 

Результати навчання:

 

знати:

  • суті підприємства, взаємозв’язку його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;
  • особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства;
  • управління ризикозахищеністю підприємства, ознак та причин виникнення кризових ситуацій та ризику.

 

вміти :

  • створити та зареєструвати підприємства різної організаційно-правової форми;
  • складати статути, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції;
  • організовувати основні види управлінської діяльності;
  • аналізувати ефективність управління.