Економіка галузевих ринків (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Моряк Т. П.ЕКНМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКНМ-51сдоцент Моряк Т. П.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії розвитку галузевих ринків, функціонування фірм в умовах недосконалої конкуренції, аналізу ефективності державної галузевої та антимонопольної політики

2. Основними завданнями вивчення дисципліни :

ґрунтовний аналіз основних проблем і методів дослідження функціонування галузевих структур і поведінки фірм на них;

засвоєння економічного підходу до вивчення і аналізу конкретних прикладних економічних задач, таких як оцінка ступеня вертикальної інтегрованості галузі, наявність цінової змови, ознак природної монополії.

формування навиків та вмінь аналізувати ефективність державного регулювання розвитку галузевих ринків

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • основні теоретичні концепції сучасної теорії галузевих ринків;

 • фактори, що впливають на конкуренцію і розвиток галузевих ринків;

моделі і специфіку галузевих ринків, підходи до визначення їх меж та бар’єри входу-виходу фірм на галузевий ринок

роль та значення диференціації продукту в аналізі галузевих ринків;

сучасний підхід до розуміння природи фірми та показники її ринкової влади;

стратегії розширення масштабів бізнесу

сутність та наслідки інтеграційних процесів, що відбуваються на галузевих ринках;

особливості ціноутворення на галузевих ринках;

інформаційні проблеми функціонування галузевих ринків

 • підходи до дослідження результативності галузевих ринків та їх вплив на економічне становище країни;

 • тенденції розвитку галузевих ринків у вітчизняній та світовій економіці.

вміти :

 • виявляти проблеми конкуренції і розвитку структури ринків при аналізі конкретних ситуацій та пропонувати способи їх вирішення;

 • розраховувати на основі типових методик і діючої нормативно-правової бази показники концентрації ринків та інтерпретувати їх значення;

 • аналізувати розвиток конкретних вітчизняних ринків на основі концепції теорії галузевих ринків;

 • визначати межі галузевого ринку та оцінювати ступінь концентрації покупців і продавців на галузевому ринку;

 • давати оцінку величині бар’єрів входу-виходу фірм на галузевий ринок;

 • характеризувати статику і динаміку структури галузевих ринків;

 • розраховувати показники ринкової влади фірми;

визначати ступні цінової дискримінації та прогнозувати їх позитивні та негативні наслідки;

визначати ефективність функціонування галузевих структур у національній економіці;

досліджувати і прогнозувати соціально-економічні наслідки рішень, що приймаються окремими суб’єктами галузевого ринку;

оцінювати ефективність заходів державної політики у відношенні регулювання ринків і галузей

розробляти рекомендації у сфері регулювання ринків.

Рекомендована література

Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков / Н.М. Розанова. – М.: Юрайт, 2010.– 912с.

2. Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков: Учебник / Л.В. Рой, В.П. Третьяк. − М.: Инфра-М, 2008.– 442с.

3. Пахомова Н.В. Экономика отраслевых рынков и политика государства / Н.В. Пахомова, К.Н Рихтер. − М.: Экономика, 2009.– 816с.

4. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков: Учебное пособие / О.Т. Лебедев. − СПб.: Бослен Год, 2008. –340с.

5. Порезанова Е.В. Экономика отраслевых рынков. Учебное пособие для студентов экономических спеціальностей / Е.В. Порезанова. − Саратов: Лотос, 2003. – 52с.

6. Авдашева С.Б. Теория организации отраслевых рынков / С.Б. Авдашева, Н.Б. Розанова. –М.: Магистр, 1998. – 320с.

7. Вурос А.Д. Экономика отраслевых рынков. Учебно-методическое пособие / А.Д. Вурос. – М.: Инфра-М, 2006. – 253с.

8. Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / М.Б.Кабраль Луис – Минск: Новое знание, 2003. – 355с.