Економіка підприємства (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Червона О. Ю.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКФ-21с
ЕКФ-22с
ЕКФ-23с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є вивчення, узагальнення і систематизація теоретико-методологічних аспектів економіки підприємства, визначення особливостей організації та ефективного функціонування суб’єктів господарювання, систематизація теоретичних і практичних знань з питань ефективного управління їх діяльністю в умовах ринкової економіки.

Основними завданнями дисципліни є вивчення особливостей діяльності та розвитку підприємства; дослідження сутності та сучасних тенденцій здійснення підприємницької діяльності; оволодіння знаннями з організації діяльності та управління підприємствами; вивчення процесів формування і використання капіталу підприємства;  формування практичних навичок з проведення розрахунків для оцінки результативності діяльності підприємства та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства; набуття навичок самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності.