Економіка та організація інноваційної діяльності (6.030504 “Економіка підприємства”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Осідач О. П.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКп-41сдоцент Осідач О. П.
ЕКп-42сдоцент Осідач О. П.