Електронна комерція (073 “Менеджмент”спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті” )

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Белз О. Г.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКі-41сдоцент Белз О. Г.

Опис курсу

Мета: надання теоретичних і практичних знань щодо виконання комерційних угод з використанням електронних засобів. Дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики створення та ведення проектів електронної комерції.

Завдання: вивчення теоретичних і практичних засад створення проектів електронної комерції, проведення електронних платежів, організації захисту інформації, створення контекстної реклами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: місце та роль електронної комерції в інформаційному секторі економіки; моделі  електронної бізнесу; переваги електронної комерції; платіжні системи в Internet; інструментарій створення інтернет-проектів; методи та заходи захисту інформації від випадкового пошкодження; місце та роль реклами та маркетингу в проектах електронної комерції; особливості ведення бізнесу на маркетплейсах;

вміти: розробляти іnternet-проекти електронної комерції засобами WordPress; просувати сайти засобами контекстної реклами; створювати рекламні проекти в середовищі Photoshop.

Рекомендована література

Базова

  1. Белз О. Г. Основи електронного бізнесу: навч. посіб / Олександра Белз / Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 176 с.

Допоміжна

  1. Зайцева О.О., Болотинюк І.М. Електронний бізнес: Навчальний посібник. / За наук. ред. Н.В. Морзе. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ» – 2015. – 264 с.
  2. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 244 с.
  3. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. / О. І. Шалева. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

Інформаційні ресурси

  1. Youtube-канал Дмитра Кота. URL: www.youtube.com/channel/UCgee5NZ-mdfNkrAOokgEccg
  2. Блог eLama. URL: elama.ru/blog/
  3. Блог ppcworld. URL: ppc.world
  4. Блог WebPromoExperts. URL: webpromoexperts.net
  5. Блог Zushi P URL: www.zushipletnev.com/blog/
  6. Блог Артема Мазура. URL: artemmazur.ru/vse-stati-bloga/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус